• BYŤ FRI JE VÝZVA, ALE AJ ČESŤ

  Fakulta riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite predstavuje zaujímavú kombináciu informačných technológií a manažérskych prístupov. Súčasný svet biznisu a podnikania sa nezaobíde bez technických znalostí a to na fakulte všetci dobre vieme. Byť inovatívny, kreatívny a zároveň mať odborné znalosti je nevyhnutné.

  Pozri si video a nakukni k nám do kuchyne

 • Každý úspech má za sebou príbeh

  Nebáť sa a ísť za svojím cieľom

  Vyhodnotenie po rokoch

 • ČO MÔŽEŠ U NÁS ŠTUDOVAŤ

  Vyber si svoj smer a potom ho kombinuj podľa toho čo ťa baví a zaujíma

  Informatika

  Programuj a tvor budúcnosť

  Najvyhľadávanejší absolventi na trhu práce – informatici. Zastarané vnímanie tohto odboru je už dávno za nami. Vieme, že práve informatika tvorí všetky možnosti pre komunikáciu, efektívnejšiu prácu a posúva naše schopnosti vpred. Hľadanie nových riešení, kreatívne myslenie a schopnosť ukázať viac. To a oveľa viac dostaneš na FRI v odbore informatika.

  Manažment

  Nauč sa riadiť ľudí a založ vlastnú firmu

  Riadenie ľudí, no nielen iných, ale aj seba samého. Vedieť predvídať náklady, ale aj situácie na trhu. V správnom čase použiť sendvičový efekt, či ohúriť prezentačnými schopnosťami. Byť schopný pracovať vo všetkých oblastiach podniku a za víkend vytvoriť marketingovú kampaň. Toto všetko dokážu naši študenti už v prvom stupni štúdia. Ak si sa aj ty našiel v tejto oblasti, budFRI a tvor spolu s nami. Teraz môžeš študovať manažment aj externe.

  Počítačové inžinierstvo

  Buď súčasťou kybernetického sveta

  Byť ten, ktorý vie odpovedať na všetky technické otázky, vedieť sa vynájsť a mať chuť hľadať nové riešenia a vylepšenia, to je skrátka študent PI. Každý jeden študent PI je považovaný za frajera, ktorý vždy vie, ako veci fungujú. Už po prvom stupni štúdia počítačového inžinierstva vychádzajú z FRI kvalifikovaní odborníci, ktorých nič len tak nezaskočí. Ak Ti pojmy ako operačný systém, operačný zosilňovač či mikrokontrolér alebo zbernica nie sú cudzie, prípadne sa chceš o nich dozvedieť viac, patríš rozhodne do nášho tímu.

 • TRADIČNÉ TOP EVENTY NA FRIČKE

  Pozri si krátke videa a zabav sa. Nezabudni navštíviť aj náš youtube kanál.

  FRIČKOVICA

  Na otvorení semestra nesmie nikto chýbať.

  FRI ples

  Plesová sezóna sa nezaobíde bez FRI

  FRI punč

  Predvianočný čas treba riadne osláviť

  FRI fest

  Hudba a šport k máju jednoducho patria

 • Photo credit: Leonardo Flaiban via Visual hunt / CC BY-ND

  CEO

  Sygic

  "FRI ako jediná fakulta kombinuje štúdium programovania na kvalitnej úrovni a manažmentu. Štúdium splnilo moje očakávania. Obohatilo ma o všeobecný rozhľad a vnímanie súvislostí v širšom kontexte." Celý rozhovor TU!

  Photo credit: Robert Bejil Productions via VisualHunt / CC BY

  Head of IT security operation team

  VUB banka

  "Mojím hlavným očakávaním a cieľom bolo získať kvalitné vzdelanie a nové znalosti a zručnosti v technologických oblastiach môjho záujmu. S odstupom času môžem jednoznačne potvrdiť, že tieto moje očakávania boli naplnené." Celý rozhovor TU!

  Photo credit: Robert Bejil Productions via VisualHunt / CC BY

  CEO

  Goodrequest

  "Na vysokoškolské štúdium na FRI vždy rád spomínam. Za najväčší prínos môjho štúdia hodnotím kontakty, ktoré som tam nazbieral. A určite sa mi páčila voľnosť, v tom zmysle, že študent pokiaľ je šikovný, dokáže popri štúdiu aj pracovať." Celý rozhovor TU!

  Klikni a dozvieš sa viac

  Klikni a dozvieš sa viac

 • SPOKOJNOSŤ A UPLATNENIE V ČÍSLACH

  Trošku zo štatistiky podľa portálov Lepsieskoly.eu a profesia.sk

  98 %

  Uplatnenie absolventov FRI

  90 %

  Zhoda odboru vzdelania a povolania

  1267 €

  Priemerný mesačný príjem absolventov

  79 %

  Opakovaná voľba štúdia

 • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMAČKÁCH

  Ako sa k nám dostaneš?

  Dôležité dátumy

  2. kolo prijímacieho konania

   

  Termín podania prihlášky na prijímacie konanie       
  do 18.8.2019

   

  Termín prijímacieho konania

  3.9.2019

   

  Základnou podmienkou pre prijatie na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

   

  Všetci uchádzači o bakalárske štúdium sa musia v deň prijímacích skúšok dostaviť na miesto určené v pozvánke na prijímacie pohovory. V prípade, že uchádzač spĺňa podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok, tieto výsledky skontroluje komisia v deň prijímacích skúšok. Viac info nájdeš tu.

  Prijatie bez prijímacích skúšok

  • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí v aktuálnom školskom roku, resp. v predchádzajúcich školských rokoch, absolvovali externú časť maturity z matematiky a dosiahli percentil aspoň 60.
  • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy SCIO všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahli percentil aspoň 60.
  • Absolventi gymnázií a absolventi stredných odborných škôl s maturitou v študijnom odbore zameranom na informačné technológie alebo elektrotechniku, ktorých aritmetický priemer známok z predmetu Matematika za prvé tri ročníky štúdia1 nepresahuje 1,50, budú prijatí bez prijímacích skúšok na študijný program infornatika.
  • Absolventi gymnázií a absolventi stredných odborných škôl s maturitou v študijnom odbore zameranom na informačné technológie alebo elektrotechniku, ktorých aritmetický priemer známok z predmetu Matematika za prvé tri ročníky štúdia1 nepresahuje 1,90, budú prijatí bez prijímacích skúšok na študijný program počítačové inžinierstvo.
  • Absolventi gymnázií, obchodných akadémií a stredných odborných škôl s maturitou v študijnom odbore zameranom na manažment, ekonómiu, cestovný ruch alebo obchod, ktorých aritmetický priemer známok za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) nepresahuje 1,50, budú prijatí bez prijímacích skúšok na študijný program manažment.
  • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi matematickej a fyzikálnej olympiády alebo olympiády v informatike v oblastnom (regionálnom/krajskom), v republikovom, resp. vyššom kole.
  • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi olympiády Mladý účtovník v celoslovenskom kole, budú prijatí bez prijímacích skúšok na študijný program manažment.
  • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí sa počas štúdia stali držiteľmi oficiálnych priemyselných certifikátov stupňa CCNA alebo vyššie.
  • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí sa počas štúdia zúčastnili národného alebo vyššieho kola súťaže CISCO sieťových akadémií (NAG alebo NetRiders) a v súhrnnom hodnotení v kategóriách UNI, PT alebo ekvivalentných sa umiestnili medzi prvými troma súťažiacimi.
  • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi súťaže ZENIT – Programovanie, Web, Mikroelektronika v kategóriách A a B v celoštátnom kole alebo sa umiestnili medzi prvými troma súťažiacimi v krajskom kole.
  • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi súťaže RoboCupJunior a v medzinárodnom alebo celoslovenskom kole sa umiestnili medzi prvými troma súťažiacimi.
  • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí sa počas stredoškolského štúdia zúčastnili celoslovenského kola SOČ v súťažných odboroch 02 - Matematika, fyzika, 11 – Informatika, 12 – Elektrotechnika a hardvér, 15 – Ekonomika a riadenie.
  • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia účastníkmi medzinárodného kola súťaže First Lego League.

   

  Poznámky:

  1 v prípade osemročných gymnázií sa priemer počíta za ročníky 5., 6. a 7.

   

 • ZAUJALO ŤA ŠTÚDIUM?

  Prihlášku si môžeš podať hneď teraz

 • BLOG

  Prečítaj si novinky

  Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) otvára v akademickom...
  Od 4. do 6. júla 2019 sa zúčastnil študentský tím Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej...
  K súčasnej ponuke atraktívnych študijných programov pridáva Fakulta riadenia a informatiky UNIZA...
  More Posts
 • ZOSTAŇME V KONTAKTE

  Klikni a uvidíš čo je u nás nové, alebo napíš e-mail a opýtaj sa

  All Posts
  ×