Return to site

Rozvíjaj svoje programátorské a IT zručnosti na obľúbených online školách

Pre všetkých šikovných stredoškolákov a stredoškoláčky pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA obľúbené online školy v oblasti programovania počítačových hier, 3D tlače, či v oblasti rozvoja manažérskych a IT zručností, ktoré prebehnú v mesiacoch január a február. Účasť na nich je bezplatná.  

broken image

Online školy FRI UNIZA sú u stredoškolákov obľúbené, o čom svedčí rekordný počet prihlášok v minulom roku.

Pre stredoškolákov, ktorých baví informatika, programovanie alebo počítačové hry, je určená ONLINE ŠKOLA PROGRAMOVANIA, na ktorej budú mať príležitosť vyskúšať si vytvorenie vlastnej počítačovej hry. Počas online školy sa žiaci stredných škôl naučia základy objektovo orientovaného programovania (OOP) v jazyku Java v prostredí Greenfoot, zostroja si vlastnú počítačovú hru, naučia sa spolupracovať v tíme a zabavia sa. Termín na prihlásenie je do 31. januára 2022 prostredníctvom registračného formulára a samotná online škola sa uskutoční v termíne od 14. do 16. februára 2022. 

broken image

Pre stredoškolákov, ktorých baví 3D tlač, je určená ONLINE ŠKOLA 3D TLAČE, na ktorej budú mať príležitosť podrobnejšie sa oboznámiť s 3D tlačou. Fakulta počas pandémie vyrobila a bezplatne odovzdala zdravotníkom viac ako 4000 kusov ochranných štítov vyrobených pomocou 3D tlače. Študenti fakulty navrhli aj vlastnú verziu držiaka na liekovku s očkovacou látkou a následne vyrobili a bezplatne odovzdali Ministerstvu zdravotníctva SR 500 kusov. Na online škole sa žiaci stredných škôl oboznámia so skúsenosťami študentov pri 3D tlači týchto ochranných štítov a držiakov, naučia sa základy modelovania a 3D tlače, navrhnú a vytlačia si svoj vlastný projekt. Termín prihlásenia je do 13. januára 2022 prostredníctvom registračného formulára a samotná online škola sa uskutoční v termíne od 17. do 21. januára 2022.

broken image

Pre stredoškolákov, ktorých zaujíma svet manažmentu, je určená ONLINE ŠKOLA MANAŽÉRSKYCH A IT ZRUČNOSTÍ, na ktorej budú mať príležitosť oboznámiť sa so základmi práce úspešného manažéra. Na online škole si žiaci stredných škôl vyskúšajú manažérske hry, zlepšia si svoje prezentačné zručnosti, naučia sa vytvárať myšlienkové mapy, zábavnou formou si precvičia tímovú spoluprácu, spoznajú a vyskúšajú si vyjednávacie techniky, rozšíria si svoje počítačové zručnosti a vyskúšajú si tvorbu vyhľadávacej kampane v Google Ads. Termín prihlásenia je do 24. januára 2022 prostredníctvom registračného formulára a samotná online škola sa uskutoční v termíne od 31. januára do 4. februára 2022. 

broken image

Počet miest na online školách je limitovaný. Zaujímavosťou je, že v prípade úspešného absolvovania online školy môžu byť jej účastníci prijatí na Fakultu riadenia a informatiky UNIZA bez prijímacej skúšky. Certifikát je potrebné pri podávaní prihlášky na štúdium priložiť ako prílohu do systému elektronická prihláška najneskôr do 31. marca. Prihlášku na štúdium je možné podať na atraktívne bakalárske študijné programy:  

  • informatika, 
  • informatika a riadenie, 
  • informačné a sieťové technológie, 
  • manažment, 
  • počítačové inžinierstvo.  

Viac informácií o možnostiach štúdia na FRI UNIZA a jeho výhodách sú uvedené na stránke www.budfri.sk. 

Ďalšie informácie o FRI UNIZA: