Return to site

V rámci obľúbeného podujatia ONLINE IT TRHOVISKO spustíme nový profesijný portál FRI.jobs

6. a 7. decembra sa uskutoční obľúbené podujatie ONLINE IT TRHOVISKO. Jeho tradičnou súčasťou je súťaž o atraktívne ceny. TOP IT firmy predstavia svoje pracovné príležitosti nielen online, ale aj vo forme pripravovaného katalógu. Fakulta riadenia a informatiky UNIZA sa zaujíma o uplatnenie jej študentov na trhu práce a aktívne im pomáha naštartovať ich budúcu kariéru. Za týmto účelom vzniká aj nový fakultný portál pracovných príležitostí FRI.jobs, ktorý bude spustený už začiatkom decembra. Študenti na ňom nájdu aktuálne informácie o voľných pracovných pozíciách u partnerov FRI v podnikovej praxi. 

broken image

 

Profesijný portál FRI.jobs bude fungovať na podobných princípoch ako fakultná webová aplikácia Projekty inžinierskeho štúdia. Stačí, ak sa študenti prihlásia do fakultného systému pomocou svojho prihlasovacieho mena a hesla. Po otvorení FRI.jobs sa im zobrazí zoznam všetkých aktuálnych pracovných príležitostí. Tu nájdu podrobné informácie, možnosť prihlásiť sa do konkurzov na jednotlivé pracovné príležitosti. Pracovné príležitosti bude možné triediť podľa študijných programov, pre ktoré je pracovná príležitosť určená.  

Veríme, že každý študent si nájde pracovnú príležitosť, ktorá ho bude napĺňať a posúvať jeho ambície vpred. Zároveň tým absolvuje povinný predmet Prax, v rámci ktorého je potrebné odpracovať 150 hodín platenej práce vo vlastnom odbore štúdia. 

Spolu s  profesijným portálom FRI.jobs vznikajú aj stránky na sociálnych sieťach – facebookový profil FRI.jobs a instagramový profil FRI.jobs, na ktorých budú pracovné príležitosti propagované nielen študentom FRI UNIZA, ale aj širokej verejnosti. Oplatí sa stať ich sledovateľom a mať všetky informácie o aktuálnych pracovných príležitostiach „z prvej ruky“.