Return to site

 

Elektronické podávanie prihlášok na

FRI UNIZA na akademický rok 2023/2024 spustené 

V týchto dňoch sa končiaci stredoškoláci rozhodujú o tom, kam budú smerovať ich kroky, ktoré im môžu zabezpečiť perspektívnu budúcnosť. Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) im ponúka atraktívne štúdium, po ktorom si budú môcť vybrať prácu, ktorá ich bude baviť a bude aj dobre zaplatená. Prečo je tomu tak? 

Fakulte sa dlhodobo darí oslovovať šikovných žiakov stredných škôl so záujmom o oblasť informatiky, techniky, IT a manažmentu, ktorí chcú na sebe pracovať a sú pripravení zdolávať aj prípadné prekážky. Minulý rok fakulta opäť zaznamenala historicky najvyšší záujem o bakalárske štúdium. 

broken image

V rámci štúdia študijného programu informatika študent získava znalosti z programovania a postupne sa stretáva s viacerými programovacími jazykmi. Dôležitou súčasťou je rozvoj logického myslenia a kreativity študentov, ktorí počas štúdia postupne formujú svoju špecializáciu a zoznamujú sa s ďalšími oblasťami informatiky, ako je tvorba webových stránok, mobilných aplikácií, testovanie softvéru, princípy informačných a komunikačných sietí, optimalizácia a počítačové simulácie, softvérové inžinierstvo, či princípy operačných systémov. 

broken image

Výhodou nového študijného programu informačné a sieťové technológie je možnosť profilovať sa do jedného z dvoch ponúkaných zameraní. Zameranie informačné technológie je určené najmä pre tých, ktorých baví elektrotechnika, IoT, smart technológie alebo moderné IT trendy, ako 3D tlač, či virtuálna realita. Obsahová náplň predmetov zameraných na počítačové siete (zameranie sieťové technológie) bola konzultovaná s expertmi na najnovšie sieťové technológie Cisco. 

broken image

Možnosť profilovať sa už po prvom roku štúdia ponúka rovnako nový študijný program informatika a riadenie. Na základe svojich preferencií sa môže študent rozhodnúť po prvom roku štúdia venovať viac informatike, alebo viac oblasti riadenia podniku s využitím moderných informačných technológií. 

broken image

Študijný program počítačové inžinierstvo ponúka študentom možnosť naplno rozvinúť svoj potenciál v oblasti robotiky, elektrotechniky, automatizácie, počítačových systémov či smart technológií. 

broken image

Možnosť diskutovať o reálnych problémoch v podnikoch a hľadať ich riešenia je najlepší spôsob, ako sa pripravovať na pozíciu úspešného manažéra v rámci študijného programu manažment. Štúdium manažérskych, marketingových a ekonomických predmetov prepojených so štúdiom informačných technológií, ktoré fakulta ponúka, je vzhľadom na vývoj v súčasnom prostredí unikátna príležitosť byť pripravený na nové výzvy v praxi. 

broken image

Na fakulte je kladený dôraz na zabezpečenie kontaktu s praxou. Preto má fakulta vytvorené dlhodobé vzťahy so svojimi partnermi z podnikovej praxe. Je veľmi hrdá na svojich absolventov, ktorí patria medzi svetové špičky vo svojom odbore. Viacerí intenzívne spolupracujú s fakultou a participujú svojimi odbornými prednáškami na vzdelávaní. Ako príklad možno uviesť absolventa Jána Janovica, ktorý nedávno získal Double CCIE (DC|R&S) a ako prvý na svete získal najvyšší CCIE titul po kompletnej zmene skúšok. Petru Cross - úspešnú vývojárku kalifornského Google, ktorá pracuje v USA v spoločnosti Google (San Francisco), alebo absolventa Petra Palúcha zaradeného do siene slávy komunity CISCO, ktorý aktuálne pracuje v spoločnosti Cisco v Bruseli na pozícii CCIE Exam Program Manager. 

broken image

Záujemci o štúdium si môžu podať elektronickú prihlášku do 31. marca. Prihlášku je možné podať na atraktívne bakalárske študijné programy: 

Video návod ako vyplniť elektronickúprihlášku sa nachádza TU. Ďalšie informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA a jeho výhodách sú uvedené na stránke www.budfri.sk. 

Ďalšie informácie o FRI UNIZA: 

Web: www.fri.uniza.sk, FB: @FRIuniza, Instagram: @budfri.sk, Youtube: budfri.sk, LinkedIn: FRI UNIZA 

broken image