Return to site

 

Úspešná realizácia online školy manažérskych a IT zručností2022 

V týždni od 12. do 16. decembra sa uskutočnila na Fakulteriadenia a informatiky UNIZA ONLINE škola manažérskych a IT zručností prostredníctvom MS Teams. Záujem o jej absolvovanie bol veľký. Spolu sme obdržali 145 prihlášok. Aj z toho dôvodu sme sa rozhodli uskutočniť online školu vo viacerých termínoch. 

Prvého termínu sa zúčastnilo 53 žiakov stredných škôl prakticky z celého Slovenska. Absolvovali spoločné prednášky a skupinovú prácu na atraktívne témy ako komunikácia v tíme, manažérske hry a simulácie, tvorba prezentácií a myšlienkových máp, obchodné rokovanie a vyjednávanie, tvorba google reklamných kampaní a ďalšie. 

Za úspešnú organizáciu podujatia by sme sa chceli poďakovať našim lektorom: 

  • doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. – Katedra manažérskych teórií, FRI UNIZA 
  • Ing. Lucie Lendelová, Ph.D. MBA – Katedra manažérskych teórií, FRI UNIZA 
  • Barbora Blahová – študentka bakalárskeho študijného programu Manažment 
  • Bc. Denisa Macková – študentka inžinierskeho študijného programu Informačný manažment 
  • Ing. Marián Šotek – študent doktorandského študijného programu Manažment 
  • Ing. Dorota Paľová – absolventka inžinierskeho študijného programu Informačný manažment 
  • Ing. Ladislav Boroň – absolvent a marketingový manažér v spoločnosti KAPASTUDIO (špeciálne poďakovanie za praktickú prednášku týkajúcu sa digitálneho marketingu) 

Veľká pochvala smeruje žiakom stredných škôl za ich aktívnu prácu, za ktorú získali certifikát. Veríme, že sa oblasti manažmentu a informačných technológií budú venovať aj naďalej. Držíme im palce a ďakujeme im za ich spätnú väzbu. 

V prípade, ak majú šikovné stredoškoláčky a stredoškoláci záujem sa zúčastniť našej online školy manažérskych a IT zručností, tak môžu sa ešte prihlásiť do 13. januára. Viac informácií o pripravovanej online škole vrátane prihlasovacieho formulára nájdu TU. 

broken image

 

broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image