Return to site

Erasmus+ štúdium Computer Science v Paríži na Pôle Léonard de Vinci

Moje meno je Lukáš Urbaník, som študent druhého ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA, študijného programu Inteligentné informačné systémy. Programu Erasmus+ som sa zúčastnil raz, počas letného semestra akademického roka 2019/2020.

Na partnerskej univerzite Pôle Léonard de Vinci v Paríži som si pre svoju mobilitu vybral študijný program Computer Science. Mobility som sa zúčastnil spolu s mojou priateľkou, tiež študentkou Fakulty riadenia a informatiky UNIZA (študijný program Manažment), ktorá v Paríži navštevovala rovnakú univerzitu (ale fakultu zameranú na Business and Management). Moje štúdium vo Francúzsku sa začalo už 6. januára. Jeho ukončenie bolo naplánované na 13. júna 2020. Do polovice apríla štúdium prebiehalo prezenčnou formou. Žiaľ po vypuknutí pandémie sme boli repatriovaní späť na Slovensko, kde som pokračoval v štúdiu online.

broken image

Študijný program Computer Science by som určite odporučil študentom študijného odboru Informatika, ktorí si chcú rozšíriť portfólio o zaujímavé, u nás zatiaľ v menšej miere vyučované oblasti, ako napríklad neurónové siete, NoSQL databázy, chatboty a data mining. Štúdium prebiehalo tak, že pred každým cvičením sme dostali materiály na naštudovanie a na cvičeniach sme riešili konkrétne praktické zadania, za ktoré sme boli na konci aj ohodnotení. Výsledná známka sa skladala väčšinou z práce za semester, semestrálnej práce a skúšky.

broken image

Univerzita, na ktorej som študoval, je na vysokej úrovni. Je to súkromná vzdelávacia inštitúcia, a nebyť programu Erasmus+, nemohol by som si mohol na nej dovoliť študovať. Lokalita, v ktorej sa nachádza kampus univerzity, sa považuje za business časť metropoly Francúzska. Ide o štvrť La Défense, plnú mrakodrapov a monumentálnych moderných architektonických diel. Bývali sme v podnájme, v tichej štvrti na hranici s La Défense, v Courbevoie. Veľkou výhodou bolo, že sme boli blízko kampusu. Na vyučovanie sme sa dostali aj pešo, pričom iní študenti dochádzali aj hodinu metrom. Blízko sme to mali aj na internáty, za ostatnými Erasmus+ študentmi, kde sme chodili spoznávať ľudí a vytvárať priateľstvá.

broken image

Vzhľadom na to, že škola je plná zahraničných študentov, nevytvorili nám separátny krúžok erazmákov, ale pridelili nás do krúžku s Francúzmi. Okrem mňa, spolu s jedným Slovákom, jedným Američanom a dvoma Indami, tvorili zvyšok krúžku Francúzi. To mi dopomohlo spoznať domáce zvyky a kultúru a samozrejme rozvinúť komunikáciu v angličtine.

 

Okrem angličtiny som sa začal učiť aj francúzštinu. Ako erazmáci sme mali povinné hodiny francúzštiny, spolu so študentmi z celého sveta: Čína, Južná Kórea, Srí Lanka, India, Rusko, Maroko, Španielsko, Taliansko, Nemecko, Nórsko, Fínsko, Mexiko... S francúzštinou mi veľmi pomohla priateľka, ktorá je na vyššom leveli, a spolu sme trénovali, v pekárni, v supermarkete, v múzeách... a zažili kopu humorných situácií.

broken image

Paríž je historicky a kultúrne veľmi bohaté mesto. Všetci študenti do 26 rokov majú múzeá zadarmo. Navštívili sme Eiffelovu vežu, palác a záhrady Versailles, slávnu obchodnú ulicu Champs-Élysées, múzeum Louvre, kostol Sainte-Chapelle, vyhorenú katedrálu Notre Dame, katedrálu Sacre-Coeur mnoho námestí a parkov, a veľa ďalšieho. Počas týždňových prázdnin sme boli na výlete pri stredozemnom mori, v malebnom Nice.

broken image

Na záver by som si dovolil vyzdvihnúť a zopakovať, že študijný pobyt v zahraničí je jedna veľká skúsenosť, ktorú odporúčam každému študentovi vysokej školy. Je to možnosť vyskúšať si život v zahraničí, naučiť sa alebo zdokonaliť sa v cudzích jazykoch, spoznať nových ľudí, iné kultúry, iné zvyky, iné pohľady na život a popri tom sa osobnostne rozvíjať a vzdelávať.