Return to site

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA už 30 rokov píše svoj úspešný príbeh

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) je etablovanou fakultou uznávanou doma aj v zahraničí. Svedčia o tom nezávislé hodnotenia ako aj záujem študentov, zamestnávateľov a partnerov. Osobitosť fakulty spočíva predovšetkým v kombinácii študijných programov, ktoré na jednom mieste ponúkajú špičkové vzdelanie v oblasti informatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií. Na fakulte sa realizuje výskum v oblastiach aplikovanej informatiky a manažmentu založený na dlhoročnej a úspešnej spolupráci s medzinárodnými výskumnými inštitúciami i podnikovou sférou. Absolventi fakulty sú mimoriadne úspešní na trhu práce, nachádzajú sa v top firmách po celom svete a dosahujú nadpriemerné finančné ohodnotenie. Ako vlastne vznikla značka FRI a kto stojí za jej úspechom?

broken image

Príbeh Fakulty riadenia a informatiky UNIZA sa začal vďaka učiteľom, ktorí dokázali v prospech vzdelávania využiť priaznivé spoločenské udalosti. Prvým krokom bolo založenie Katedry kybernetiky v roku 1972 prof. Ladislavom Skývom, po jeho návrate zo študijného pobytu v Japonsku, a následne otvorenie študijného odboru Kybernetika v doprave a spojoch. Na štyroch pilieroch - kybernetika, počítače, teória dopravy a manažment - sa v roku 1990 položil základ pre budovanie Fakulty riadenia a úspešného študijného odboru Informačné a riadiace systémy.

Záujem zo strany študentov o štúdium na FRI UNIZA rokmi pretrval. Fakulte sa dlhodobo darí oslovovať šikovných žiakov stredných škôl so záujmom o oblasť informatiky, techniky, IT a manažmentu, ktorí chcú na sebe pracovať a sú pripravení zdolávať aj prípadné prekážky. Tento rok fakulta zaznamenala historicky najvyšší záujem o bakalárske štúdium. Počet prihlášok narástol o takmer 50 %. Vynikajúcou správou je aj každoročne rastúci trend dievčat študujúcich na informaticky zameraných študijných programoch. Napríklad na študijnom programe Informatika a riadenie študuje až 28 % dievčat.

Študenti sú hlavným zdrojom inšpirácie a motorom zlepšovania fakulty. Sú veľmi aktívni, radi poukazujú na nedostatky, ale najmä prinášajú riešenia na ich zlepšenie. Vďaka nim boli na fakultne postupne vybudované viaceré oddychové zóny (vonkajšia oddychová zóna, Átrium, tichá oddychová zóna – Informačné centrum, KROS chill zóna), zriadené obľúbené knihopoličky, či vypísané fakultné praxe, prostredníctvom ktorých môžu rozvíjať svoje vlastné projekty (inteligentné zrkadlo, sumoroboty, tvorba počítačových hier, manažérskych simulácií...).

broken image

Od svojho založenia sa vo výučbe, ale i vo vede a výskume, fakulta venuje trom hlavným smerom, a to informatike, manažmentu a počítačovému inžinierstvu. Počas svojho pôsobenia si fakulta vybudovala silnú pozíciu vďaka kvalitnému zabezpečovaniu výučby. Dôraz je kladený na zabezpečenie kontaktu s praxou. Preto má Fakulta riadenia a informatiky UNIZA vytvorené dlhodobé vzťahy so svojimi partnermi z podnikovej praxe.

Jubilejný rok využila fakulta na nadviazanie a uzatvorenie ďalších významných strategických partnerstiev v podobe nových projektov v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Generálnym partnerom fakulty je medzinárodná spoločnosť Siemens Healthineers, ktorá intenzívne spolupracuje na budovaní inžinierskeho študijného programu Biomedicínska informatika. Študentom tohto študijného programu umožňuje zúčastniť sa prednášok a webinárov významných medzinárodných odborníkov z tejto oblasti a priblížiť im trendy a nové IT technológie v oblasti biomedicínskej informatiky. Hlavnými partnermi fakulty sú spoločnosti Scheidt&Bachmann Slovensko, Globesy, Kros, Ipesoft, Ringier Axel Springer, DXC Technology Slovakia, Quadrotech a partnermi fakulty sú spoločnosti GlobalLogic, Schaeffler Kysuce, Asseco-CE.

Tento rok sa mala pôvodne konať aj oficiálna slávnosť pri príležitosti osláv 30. výročia založenia Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bola presunutá až na budúci rok. Krájanie torty sa však uskutočnilo. Zamestnanci fakulty mohli cez online prenos prostredníctvom MS Teams sledovať slávnostné krájanie torty a o pár minút si ju aj vychutnať vo svojich kanceláriách.

broken image

Študenti, zamestnanci, absolventi, partnerské univerzity či partneri z podnikovej praxe sa môžu taktiež stať súčasťou osláv vytvorením a zaslaním originálneho priania prostredníctvom zverejneného formulára na fakultnej stránke vpravo dole. Fakulta riadenia a informatiky UNIZA ich postupne uverejňuje v albume Blahoželania k 30. výročiu FRI UNIZA na fakultnej sociálnej sieti.

broken image
broken image

A kto stojí za úspechom značky FRI? „Za úspechom našej fakulty stoja jednoznačne moji kolegovia, ktorých si nesmierne vážim. Vzdelávanie je a vždy bude absolútnou prioritou na našej fakulte, na ktorej v súčasnosti študuje viac ako 1500 študentov. Touto cestou by som im chcel úprimne poďakovať za ich každodennú prácu na rozvoji našej fakulty. Je to predovšetkým ich úspech. Majú môj obdiv ohľadom ku ich zanieteniu a snahy odovzdať svoje vedomosti budúcej generácii. Fakulte do ďalších rokov prajem, aby naďalej mala takýchto skvelých mentorov, šikovných študentov, úspešných absolventov a spoľahlivých partnerov. Nech ďalej úspešne rozširuje svoje aktivity v oblasti vedy, výskumu a budovania zahraničných vzťahov.“ dodal doc. Ing. Emil Kršák, PhD., dekan Fakulty riadenia a informatiky UNIZA.