Return to site

Ešte stále si môžeš podať prihlášku do 31. mája a byť FRI

Pre tých, čo stále váhajú, sme predĺžili možnosť podať prihlášku do 31. mája 2021. Máš tak poslednú príležitosť naštartovať svoju úspešnú kariéru na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA a stať sa budúcim úspešným informatikom, programátorom, manažérom, IT špecialistom, sieťarom či počítačovým inžinierom.

Prihlášku nemusíš posielať poštou. Fakulta riadenia a informatiky UNIZA plne akceptuje podanie prihlášky elektronicky z pohodlia domova. Vzhľadom na pandemickú situáciu nevyžadujeme potvrdenie/pečiatku odstrednej školy na prihláške. Uchádzači, ktorí nespĺňajú podmienku prijatiabez prijímacej skúšky, z dôvodu zamedzenia šíreniu ochorenia COVID-19 namiesto prijímacej skúšky budú zoradení podľa aritmetického priemeru z predposledného ročníka štúdia na strednej škole (koncoročné vysvedčenie) a prijímaní na štúdium do naplnenia plánovanej kapacity schválenej Akademickým senátom FRI UNIZA.

Ako na to?

1.  Prihlášku stačí podať elektronicky bez potvrdenia od strednej školy

2.  Prihlášku stačí podpísať, naskenovať/odfotiť mobilom, vložiť do systému pre podávanie prihlášok a podať do 31.5.2021

3.  V prípade nejasností pozrieť praktický video návod uvedený nižšie, alebo písať/volať na študijný referát +421 917373 582

V rámci bakalárskeho štúdia Ti ponúkame päť študijných programov: Informatika, Informatika a riadenie (nový), Informačné a sieťové technológie(nový), Manažment a Počítačové inžinierstvo.

Pripravili sme pre Teba krátky praktický návod ako podať online prihlášku na FRI UNIZA:

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky na bakalárske štúdium ako aj ďalšie informácie (ubytovanie, uplatnenie absolventov, štipendiá...) nájdeš v tomto dokumente. Budeme radi, ak využiješ aj náš online chat vpravo dole (zelené tlačidlo) a položíš nám otázku k prihláške.

Pohľad úspešných absolventov na FRI UNIZA

Ukážky prác študentov FRI UNIZA

broken image