Return to site

Študuj atraktívne inžinierske študijné programy na FRI UNIZA – podávanie prihlášok už len do 18. júna

 

Si študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia, štátnice máš úspešne za sebou alebo práve štátnicuješ? Stojíš pred otázkou, kam pokračovať po ukončení bakalárskeho štúdia? Pripravili sme pre Teba súhrn základných informácií pre výber toho správneho inžinierskeho študijného programu a podanie elektronickej prihlášky.    

Na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA máš možnosť si zvoliť šesť atraktívnych študijných programov, ktoré ti predstavia naši kolegovia.   

Naša kolegyňa Janka Ti predstaví atraktívny študijný program APLIKOVANÉ SIEŤOVÉ INŽINIERSTVO. Príď k nám a ďalej študuj do hĺbky pokročilé informačno-komunikačné technológie a počítačové siete. Získaš tak veľa vedomostí a zručností o technológiách poskytovateľov internetu a služieb (Internet Service Provider), podnikových sietí (Enterprise networking), bezpečnosti či sieťového programovania. Okrem toho sa naučíš lepšie spravovať operačné systémy, cloud-y, ich automatizáciu, orchestráciu a mnoho iného. Viaceré predmety odpovedajú aktuálnym certifikáciám, získané vedomosti tak môžeš potvrdiť získaním priemyselných certifikátov v našom oficiálnom certifikačnom Pearson Vue centre.  

 

Náš kolega Michal Ti predstaví atraktívny študijný program INFORMAČNÉ SYSTÉMY - zameranie SPRACOVANIE DÁT. Staň sa úspešným programátorom, analytikom, vedúcim tímov vývojárov či tvorcom vlastného softvéru. Naučíme Ťa navrhovať, vyvíjať a implementovať rozsiahle informačné systémy a správne analyzovať a spracovávať rozsiahle údaje.  

Náš kolega Michal Ti predstaví atraktívny študijný program INFORMAČNÉ SYSTÉMY - zameranie GRAFICKÉ SPRACOVANIE DÁT. Baví ťapočítačová grafika, BIM či 3D skenovanie a modelovanie? Potom zameranie grafické spracovanie dát je pre Teba tou správnou voľbou.

 

Naša kolegyňa Lucka Ti predstaví atraktívny študijný program INFORMAČNÉ SYSTÉMY - zameranie PODNIKOVÁ INFORMATIKA. Prepoj svoje IT zručnosti a znalosti s podnikovou a ekonomickou praxou. Tento študijný program je určený pre tých, ktorí sa venujú spracovaniu a modelovaniu dát pre podporu rozhodovania.  

 

Náš kolega Miroslav Ti predstaví atraktívny študijný program BIOMEDICÍNSKA INFORMATIKA, ktorý bol pripravovaný v spolupráci s uznávanými odborníkmi z USA a Nemecka a na základe požiadaviek podnikovej praxe. Študijný program biomedicínska informatika ponúka študentom inžinierskeho štúdia štandardné predmety zamerané na návrh a tvorbu komplexných informačných systémov, ako aj predmety, v rámci ktorých sa poslucháči oboznámia s využitím informačno-komunikačných technológií v medicínskej praxi a biomedicínskom výskume. 

 

Náš kolega Michal Ti predstaví atraktívny študijný program INTELIGENTNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY, ktorý je viac zameraný na pokročilé metódy v simuláciách, optimalizáciách a čiastočne aj v strojovom učení (metaheuristiky, fuzzy množiny, neurónové siete, aplikácie optimalizácií v strojovom učení, GIS). Časť predmetov je zameraná na strojové učenie a umelú inteligenciu.  

 

Náškolega Michal Ti predstaví atraktívny študijný program INFORMAČNÝ MANAŽMENT.  Posuň vpred svoje manažérske a IT zručnosti súčasne! Program Informačný manažment na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline Ti na to ponúka všetko potrebné. Vytvára ideálne podmienky pre špičkových IT lídrov. 

 

Náš kolega Michal Ti predstaví atraktívny študijný program POČÍTAČOVÉ INŽINIERSTVO. Ak Ťa bavia informačné technológie, robotika a chceš byť súčasťou kybernetického sveta, tak práve pre Teba je určený tento inžiniersky študijný program. Spoznaj spolu s nami zaujímavý svet smart technológií. 

 

Ako podať elektronickú prihlášku?   

Prihlášku nemusíš posielať poštou. Fakulta riadenia ainformatiky UNIZA plne akceptuje podanie prihlášky elektronicky z pohodlia domova.   

1. Prihlášku stačí poslať elektronicky 

2. Všetky informácie o inžinierskom štúdiu na FRI UNIZAnájdeš v informačnom letáku 

3. Prihlášku stačí podpísať, naskenovať (odfotiť mobilom) a vložiť do systémupre podávanie prihlášok 

4. Prečítať si pokynypre podanie prihlášky 

5. Podať prihlášku do 18. júna 2021 

6. V prípade nejasností písať alebo volať na študijný referát +421 917 373 582 

Pripravili sme pre Teba krátky praktický návod ako podať online prihlášku na FRI UNIZA: 

broken image