Return to site

Fakulta riadenia a informatiky prináša na Žilinskú univerzitu v Žiline Google Developer Student Club (DSC)

Fakulta riadenia a informatiky prináša na Žilinskú univerzitu v Žiline GOOGLE DEVELOPER STUDENT CLUB (DSC). Ide o jeden z programov komunity Google Developers. DSC je komunita pre študentov so záujmom o vývojárske technológie Google. Vítaní sú študenti všetkých vysokoškolských alebo postgraduálnych programov so záujmom o rast ako developer. Vstupom do DSC si študenti rozvíjajú svoje znalosti v prostredí vzájomného učenia sa a vytvárajú riešenia pre miestne podniky a ich komunitu.

broken image

Za úspechom otvorenia Google Developer Student Club na Žilinskej univerzite v Žiline ako jedinej na Slovensku je študent Fakulty riadenia a informatiky Miroslav Homola, ktorému chceme zároveň poďakovať za vynikajúco odvedenú prácu. Cesta k získaniu DSC na UNIZA bola náročná. Po oslovení od spoločnosti Google cez sociálnu sieť LinkedIn na základe jeho skúseností popri štúdiu na FRI UNIZA nasledovali dve kolá výberového konania s vedúcimi pracovníkmi priamo zo spoločnosti Google. Až po ich úspešnom zvládnutí bolo možné začať budovať vývojársku komunitu DSC na Žilinskej univerzite v Žiline.

Študentom Žilinskej univerzity v Žiline sa tak otvárajú nové možnosti. Prostredníctvom DSC majú možnosť získať bezplatný prístup k technológiám a platformám Google, zúčastňovať sa celosvetovej súťaže vývojárov, získať pozvánky na vybrané akcie a konferencie organizované spoločnosťou Google, či pomáhať ostatným študentom, aby získali nové vývojárske zručnosti.

Prostredníctvom krátkeho dotazníka boli oslovení študenti Žilinskej univerzity v Žiline, aby sa stali členmi tejto prestížnej komunity. Na dotazník zareagovalo veľké množstvo študentov prakticky zo všetkých fakúlt UNIZA. Na základe konkurzu boli následne vybraní členovia DSC, ktorí sa ihneď pustili do prípravy prvých podujatí pre študentov UNIZA. Už v októbri prostredníctvom webinárov prinesú študentom UNIZA zaujímavé prednášky na atraktívne IT témy od odborníkov z podnikovej praxe.