Return to site

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA opäť spúšťa výrobu ochranných štítov

Začiatkom júla Fakulta riadenia a informatiky UNIZA, na základe poklesu objednávok, obmedzila výrobu ochranných štítov pomocou 3D tlače. Dovtedy úspešne vyrobila a bezplatne odovzdala viac ako 3000 ochranných štítov. Na konci augusta sa však situácia zmenila. Objednávky začali opäť narastať a Fakulta riadenia a informatiky UNIZA sa rozhodla opäť naplno spustiť výrobu ochranných štítov. Od konca augusta bolo vyrobených ďalších 350 ochranných štítov.

broken image

Foto: Tlač ochranných štítov v Centre 3D tlače na FRI UNIZA

Pomoc tentokrát mieri do rôznych oblastí. 92 ochranných štítov bolo dodaných na niektoré fakulty UNIZA a 131 ochranných štítov získali bezplatne zamestnanci a doktorandi Fakulty riadenia a informatiky UNIZA, aby ich mohli využiť pri výučbe počas prvého týždňa zimného semestra. Ďalšie dodávky boli realizované do materských, základných a stredných škôl (Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina, materské a základné školy sídliace v Žiline a Rajci), ale aj do domovov sociálnych služieb, pre súkromné osoby. V súčasnosti je 100 ochranných štítov pripravených na odovzdanie pre Liptovskú nemocnicu s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši.

Do výroby sú v rámci voliteľného predmetu 3D tlač opäť zapojení študenti informaticky orientovaných študijných programov (Informatika, Počítačové inžinierstvo, Informačné a sieťové technológie, Informatika a riadenie). Oproti minulému akademickému roku, kedy si tento predmet zapísalo 30 študentov, je v súčasnom akademickom roku na predmet zapísaných rekordných 120 študentov. Študenti tak môžu aktívne riešiť projekt tvorby častí ochranných prostriedkov na 3D tlačiarňach.

Bez finančných prostriedkov by Fakulta riadenia a informatiky UNIZA vo výrobe ochranných štítov nemohla pokračovať. Preto sa chceme poďakovať spoločnosti AVAST a najmä jej zamestnancom, ktorí podporili náš projekt 3D tlače ochranných štítov pre pracovníkov v zdravotníctve sumou 4072,87 EUR, v rámci nadačnej zbierky Avast Global Employees Matching Collection.

Na fakultnej webovej stránke (www.fri.uniza.sk) sa nachádza objednávkový formulár, ktorý môže vyplniť každý z oblasti zdravotníctva, školstva, či sociálnych služieb alebo obchodu, kto potrebuje ochranný štít. Nachádza sa tu aj interaktívna mapa pomoci, ktorá zobrazuje miesta a inštitúcie, kde naše ochranné štíty pomáhajú v boji s pandémiou Covid-19.