Return to site

FRIday 2019 – deň pre stredoškolákov plný zaujímavých workshopov zo sveta informatiky, IT a manažmentu

Už tento piatok, 13. decembra od 09:00 do 14:00 h, bude Fakulta riadenia a informatiky (FRI) Žilinskej univerzity v Žiline patriť len stredoškolákom. Srdečne sú pozvaní na druhý ročník podujatia FRIday 2019 plného praktických workshopov a informácií o možnostiach štúdia na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA, ktoré im pomôžu zistiť, ktorý študijný program je pre nich ten TOP.

broken image

Pripravili sme bohatý program so zábavnými súťažami, ktorý pozostáva z predstavenia fakulty, jednotlivých študijných programov, prezentácie trendov v oblasti informatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií, realizácie praktických workshopov a ukážok moderných laboratórií spojených s prezentáciou študentských prác. Celý program a ďalšie informácie o podujatí sa nachádzajú tu.

Z oblasti informatiky, informačných a sieťových technológií sú pripravené pre stredoškolákov tieto zaujímavé workshopy:

 • 3D tlač a 3D skenovanie,
 • zápas sumo robotov,
 • virtuálna realita,
 • tvorba počítačovej hry Bomberman,
 • zneškodňovanie bomby vedomosťami,
 • počítačová herňa FRI obsahujúca hry vytvorené študentmi FRI,
 • mapathon, t. j. digitálne mapovanie neobjavených miest na svete,
 • programovanie Y robotov a internet vecí,
 • počítačové siete zábavnou formou.
broken image

Z oblasti manažmentu sú pre stredoškolákov pripravené nasledujúce workshopy:

 • manažérska hra Kvietkovo,
 • digitálny marketing,
 • športový manažment,
 • manažment akademický vs. praktický,
 • tajomstvá ekonómie.

Novinkou druhého ročníka podujatia FRIday sú e-športové turnaje, ktoré zabezpečí organizácia CORE, s ktorou Fakulta riadenia a informatiky UNIZA nadviazala úzku spoluprácu s cieľom priblížiť toto zaujímavé IT odvetvie mladým ľuďom.

broken image

V rámci podujatia budú predstavené stredoškolákom aj nové bakalárske študijné programy, ktoré môžu študovať už budúci akademický rok. Ide o študijný program Informatika a riadenie, ktorý predstavuje unikátnu kombináciu doteraz samostatných študijných programov Informatika a Manažment. Študenti si po prvom ročníku môžu zvoliť svoju špecializáciu a vybrať sa vetvou zameranou viac na informatiku alebo manažment. Nový bakalársky študijný program Informačné a sieťové technológie umožní uchádzačom o štúdiu rozvinúť svoje schopnosti počas svojho štúdia v dvoch hlavných zameraniach, a to informačné technológie a sieťové technológie.

Žiakom stredných škôl budú taktiež predstavené moderné laboratóriá fakulty vrátane praktických ukážok študentských projektov.

broken image

Podujatie FRIday sa realizuje v rámci národného projektu IT akadémia – aktivita Veda v meste. Pre lepšie rozhodovanie o prípadnej účasti odporúčame stredoškolákom si pozrieť videopozvánku nachádzajúcu sa na konci príspevku. Vzhľadom na kapacitné možnosti odporúčame, v prípade záujmu o toto podujatie, potvrdiť účasť prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Ďalšie informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA nájdu uchádzači o štúdium na www.budfri.sk.

Ďalšie informácie o FRI UNIZA:
Web: www.fri.uniza.sk, FB: @FRIuniza, Instagram: @budfri.sk, Youtube: budfri.sk