Return to site

Unikátne štúdium sieťových technológií na FRI UNIZA v spolupráci so spoločnosťou CISCO

V dňoch 16. a 17. januára 2020 navštívili kolegovia z Katedry informačných sietí pobočku spoločnosti Cisco nachádzajúcu sa v Bruseli. Cieľom tejto návštevy bolo konzultovať s expertmi Cisco obsahovú náplň predmetov FRI UNIZA zameraných na počítačové siete, s ohľadom na aktuálne potreby praxe. Naši kolegovia boli počas návštevy pozvaní na exkurziu v dátových centrách, kde sa naživo oboznámili s najnovšími zariadeniami a technológiami spoločnosti Cisco aplikovanými v praxi.

broken image

Návšteva pobočky spoločnosti Cisco v Bruseli

Konzultácie zo strany spoločnosti Cisco viedol náš úspešný absolvent a zároveň kolega Ing. Peter Palúch, PhD., ktorý v spoločnosti Cisco v súčasnosti pracuje na pozícii manažéra CCIE certifikácie. Získané názory na aktuálne prebiehajúce inovácie vyučovania sieťových technológií na FRI UNIZA, poznanie prostredia pracoviska, dátového centra ako aj certifikačného centra CCIE, umožní Katedre informačných sietí pokračovať v zabezpečovaní štúdia sieťových technológií na špičkovej úrovni. Skúsenosti a nadviazané nové spolupráce budú taktiež využité pri zabezpečovaní nového bakalárskeho študijného programu INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE, ktorý Fakulta riadenia a informatiky UNIZA otvára už v akademickom roku 2020/2021 a na ktorý sa môžu uchádzači aktuálne prihlasovať do 31. marca 2020.

broken image

Exkurzia dátového centra a certifikačného centra CCIE

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať nášmu absolventovi Peťovi Palúchovi za vrúcne prijatie, organizáciu konzultácií a venovaný čas, ako aj za jeho pomoc pri nadviazaní nových kontaktov s ďalšími expertami spoločnosti Cisco zaoberajúcimi sa problematikou sieťových technológií. Zároveň poďakovanie patrí aj projektu IT Akadémia, v rámci ktorého bola táto cesta uskutočnená. Po konzultáciách absolvovali kolegovia z Katedry informačných sietí aj krátku prehliadku historického centra mesta Brusel.

broken image

Kráľovský palác v Bruseli

Spoločnosť Cisco, s hlavným sídlom v meste San Jose (Kalifornia, USA), je v súčasnosti jedným z lídrov na trhu sieťových zariadení a má za sebou dlhú históriu spojenú s ich vývojom. Študenti Fakulty riadenia a informatiky UNIZA sa učia pracovať a porozumieť najnovším sieťovým technológiám v rámci programu Cisco Netacad, ktorého obsah je ponúkaný napríklad v predmetoch Princípy informačno-komunikačných sietí (PIKS), Počítačové siete 1 a 2 (PS1, PS2), Bezpečnosť informačných sietí (BIS). Od akademického roku 2020/2021 majú uchádzači o štúdium možnosť študovať unikátny študijný program INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE, v rámci ktorého sa môžu venovať problematike sieťových technológií už od prvého ročníka bakalárskeho štúdia. V inžinierskom stupni môžu študenti pokračovať v štúdiu sieťových technológií v študijnom programe Aplikované sieťové inžinierstvo.

Viac informácií o možnostiach štúdia na FRI UNIZA a jeho výhodách nájdete na stránke www.budfri.sk.

Ďalšie informácie o FRI UNIZA: 

Web: www.fri.uniza.sk, FB: @FRIuniza, Instagram: @budfri.sk, Youtube: budfri.sk