Return to site

Jarná škola programovania prekonala všetky očakávania

Každoročne, na konci marca, usporadúvame na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline sústredenie stredoškolských študentov s názvom „Jarná škola programovania“. Ide o obľúbený týždenný IT tábor, počas ktorého majú žiaci stredných škôl bezplatne zabezpečenú stravu i ubytovanie.

broken image

Účastníci Jarnej školy programovania 2019 na FRI UNIZA

Každý rok sa snažíme dodať klasickej výučbe programovania nejaký zaujímavý príbeh – aplikáciu, ktorú účastníci v priebehu týždňa vyvíjajú. Tento rok sme sa rozhodli hneď pre tri zaujímavé témy, ktoré sme odstupňovali požadovanou úrovňou vedomostí, potrebných na úspešné zvládnutie kurzu. Žiaci sa tak mohli venovať témam: "Internet vecí (Internet of Things)", "Solárne autíčko (Energy harvesting)" a "Umelá inteligencia v počítačových hrách".

Je zaujímavým poznatkom, že žiaci sa mimoriadne rýchlo dokážu zorientovať vo vývojovom prostredí, napriek skutočnosti, že bolo pre nich nové. Dokážu rýchlo vytvoriť a odladiť funkčnú aplikáciu s využitím predpripravených tried.

Štvrtého ročníka obľúbeného IT tábora sa nakoniec zúčastnilo 130 žiakov prakticky z celého Slovenska: zapojených 45 stredných škôl, 30 miest a 26 okresov.

broken image

Mapa zapojenia stredných škôl do Jarnej školy programovania

Podobne nás milo prekvapil aj skutočný záujem poslucháčov o vývoj programového vybavenia v jazyku C++. Boli aktívni, kládli otázky a často chceli ešte ostať pracovať na svojich riešeniach.

broken image

Teší nás záujem dievčat o podujatie Jarná škola programovani

Odozva stredoškolských učiteľov, ktorí sa taktiež zúčastnili jarnej školy spolu so svojimi študentami, je až natoľko lichotivá, že ju nemôžeme ani uviesť, aby sme nevzbudili podozrenie, že sme to nenapísali sami. Za tieto odozvy kolegom zo stredných škôl ďakujeme. Potešili nás.

Je zaujímavým poznatkom, že žiaci sa mimoriadne rýchlo dokážu zorientovať vo vývojovom prostredí, napriek skutočnosti, že bolo pre nich nové. Dokážu rýchlo vytvoriť a odladiť funkčnú aplikáciu s využitím predpripravených tried.

broken image

Žiaci pracovali v malých skupinách na zadaných úlohách

Nakoľko podujatie Jarná škola programovania prekonala všetky očakávania, rozhodli sme sa pre realizáciu pokračovania podujatia s názvom Letná škola programovania, ktorá sa uskutoční v týždni od 3. do 7. júna. Bližšie informácie zverejníme na našej webovejfacebookovej stránke.

Na záver by sme chceli poďakovať našim kolegom z Katedry technickej kybernetiky za zabezpečenie odbornej stránky podujatia, študentom a doktorandom za pomoc pri organizačnom zvládnutí podujatia a sponzorom za finančnú podporu, či venovanie vecných cien do záverečných súťaží (IT klaster Z@ICT, Accenture, INLOOPX, Avast, Softec, Bel Power Solutions). Toto podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

broken image

Posledný deň podujatia žiaci stredných škôl súťažili so svojimi „solárnymi autíčkami“

Veríme, že zúčastnení žiaci stredných škôl sa budú naďalej venovať a zdokonaľovať v oblasti IT, programovania alebo robotiky a v budúcnosti sa s nimi stretneme na našej fakulte ako už so študentami študijného programu Informatika alebo Počítačové inžinierstvo. Tento rok prijímame elektronické prihlášky do 30. apríla.