Return to site

20 rokov Cisco sieťovej akadémie na FRI UNIZA

Tento rok uplynie už 20 rokov, čo pôsobí na Fakulte riadenia a informatiky (FRI) Žilinskej univerzity v Žiline Cisco sieťová akadémia. Za toto obdobie dosiahla viacero významných úspechov vrátane ocenenia za najlepšiu sieťovú akadémiu v regióne centrálnej Európy. Kurzy ponúkané programom Netacad (CCNA, CCNP, Security, Linux, IoT) sú integrované do denného štúdia na FRI a patria dlhodobo medzi najpopulárnejšie.

broken image

Stretnutie kolektívu Cisco sieťovej akadémie s vedením FRI UNIZA pri príležitosti 20. výročia

Zdroj: FRI UNIZA

Cisco Networking Academy (CNA) ponúka vzdelanie na TOP úrovni v rámci centrálnej Európy. Je držiteľom viacerých významných ocenení. Jedným z najvýznamnejších je CCNP Academy Curriculum Excellence, ako najlepšia akadémia v poskytovaní Cisco Certified Network Professional (CCNP) kurzov v regióne centrálnej Európy. Ocenenie je založené nielen na spätnej väzbe od študentov, ale hlavne na výsledkoch finálnych skóre, ktoré boli dosiahnuté v testoch CCNP.

Môžeme sa pochváliť inštruktormi, ktorí patria medzi svetovú špičku. Náš kolega Ing. Marek Moravčík, PhD. z Katedry informačných sietí získal prestížne ocenenie v kategórii Instructor Excellence Award Advanced za kalendárny rok 2018. V rámci tejto kategórii sa nachádza horných 25 percent najlepších inštruktorov programu Cisco Networking Academy na celom svete.

Ing. Peter Palúch, PhD. patrí v súčasnosti medzi TOP inštruktorov nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Pôsobí ako interný zamestnanec spoločnosti Cisco v Bruseli. Medzi hlavné ocenenia možno spomenúť najlepší inštruktor RCNA akadémií na Slovensku (2005, 2006), prvé miesto v medzinárodnej súťaži inštruktorov sieťových akadémií CEEE – iCompetition, prvé miesto v kategórii CCNP Specialist (2011), zaradenie do elitnej skupiny sieťových špecialistov a šesťnásobné získanie ocenenia Cisco Designated VIP v oblasti WAN & LAN Switching and Routing (2010 – 2015). V rokoch 2016 a 2017 získal ocenenie Instructor Excellence Award v kategórii Expert. Na začiatku roku 2019 bol zaradený do Siene slávy komunity CISCO a v súčasnosti začal pracovať na novej pozícii v rámci spoločnosti CISCO ako CCIE Exam Program Manager.

broken image

Informácia o zaradení Petra Palúcha do Siene slávy na stránkach spoločnosti CISCO

Zdroj: CISCO

Katedra informačných sietí FRI UNIZA, ktorá zabezpečuje CNA, disponuje novými modernými laboratóriami (investícia/modernizácia začiatkom roku 2018) určenými ako pre stupeň Cisco Certified Network Associate, tak i pre pokročilý stupeň Cisco Certified Network Professional. V laboratóriách je možné využívať cvičné zostavy reálnych zariadení na praktické cvičenia v rámci vyučovania Cisco Network Academy. Rovnako môžu tieto laboratória voľne využívať naši študenti pri riešení diplomových a bakalárskych prác, či pri vytváraní inžinierskych projektov.

Fakulta riadenia a informatiky má množstvo úspešných absolventov, ktorí sa už počas štúdia zapojili do Cisco Network Academy a tým si naštartovali svoju medzinárodnú kariéru, či vybudovali meno medzi svetovými odborníkmi. Ak sa chceš ku nim pridať aj ty a učiť sa od najlepších, prihlášku môžeš elektronicky poslať ešte do 10. mája 2019.

Študenti fakulty majú v rámci výučby možnosť bezplatnej prípravy na získanie priemyselných certifikátov Cisco Certified Network Associate pod hlavičkou sieťovej akadémie. Najlepším študentom sú všetky náklady súvisiace s priemyselnou certifikáciou preplatené.

Na záver by sme radi poďakovali všetkým inštruktorom a kolegom, ktorí sa za tie roky do Netacad-u zapojili a prajeme Cisco akadémii veľa úspechov do ďalších rokov.

Ďalšie informácie o FRI UNIZA:

Web: www.fri.uniza.sk, FB: @FRIuniza, Instagram: @budfri.sk, Youtube: budfri.sk