Return to site

Na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA vytvorili lúku pre motýle po vzore ich partnera TU Dresden

Na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA vznikla vo vonkajšej oddychovej zóne plocha, ktorá je vyhradená pre hmyz. Ide o pás nekosenej lúky, na ktorom našli domov motýle, včely a iné druhy hmyzu. Netrvalo dlho a lúku pri Fakulte riadenia a informatiky UNIZA osídlili aj niektoré vzácne druhy motýľov ako vidlochvost feniklový a ovocný, dúhovec väčší a menší, žltáčik zaňoväťový, modráčik bielopásy, či ohniváčik veľký. K realizácii projektu "Lúka pre motýle" bola inšpiráciou partnerská univerzita Technische Universität Dresden.

broken image

Foto: Lúka pre motýle nachádzajúca sa vo vonkajšej oddychovej zóne FRI UNIZA

Lúka pre motýle je pokračovaním budovania ekodvoru vo vonkajšej oddychovej zóne Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Minulý rok sme spoločne so spoločnosťou Globesy – partnerom fakulty vysadili v areáli vonkajšej oddychovej zóny 76 nových stromov – ginko, platany, zlatý javor, buky, smreky, japonské čerešne, magnólie, hraby a pod.

Druhým krokom bolo vybudovanie ekodvora pre vtáčiky v marci tohto roku. V areáli vonkajšej oddychovej zóny FRI UNIZA bolo osadených 10 ručne vyrobených vtáčích búdok, ktoré boli určené najmä pre sýkorky a brhlíky. V ôsmych vtáčích búdkach sme pozorovali následne aj zahniezdenie sýkoriek, a to dvoch zástupcov – sýkorka veľká a sýkorka belasá.

Ďalším pokračovaním budovania ekodvora je projekt „Schmetterlingswiesen – Lúka pre motýle“. Na úvod je potrebné spomenúť, že sme sa inšpirovali u nášho zahraničného partnera TU Dresden, kde naši študenti majú možnosť absolvovať zahraničný študijný pobyt v rámci projektu Erasmus+. Sme veľmi radi, že naši študenti si okrem cenných vedomostí a nových zručností prinášajú zo zahraničného pobytu nápady, ktoré posúvajú našu fakultu vpred.

Táto myšlienka vybudovania „Lúky pre motýle“ nás veľmi oslovila a pustili sme sa do jej realizácie. Nakoľko naša fakulta susedí so žilinským lesoparkom, tak lúka pri lese vznikla „sama“ a stačilo prestať kosiť a nechať vytvoriť vhodný biotop pre hmyzie a motýlie spoločenstvá.

V budovaní „motýlej lúky“ sme na začiatku. Chceli by sme preniesť čo najviac dobrej praxe a skúseností od nášho partnera TU Dresden, ktorý má vypracovaný aj samostatný dokument s názvom „Pflegeanleitung von Schmetterlingswiesen an der Technischen Universität Dresden“ (Pokyny na údržbu motýlích lúk na Technickej univerzite v Drážďanoch). Určite by sme chceli takýto dokument vypracovať aj pre naše podmienky.

broken image

Foto: Lúka pre motýle poskytuje domov pre hmyzie a motýlie spoločenstvá

Dôležité je zabezpečiť menej časté kosenie, nakoľko rastliny a hmyz potrebujú určitý čas na svoj vývoj. Preto niektoré časti by sme chceli kosiť len raz a niektoré maximálne trikrát do roka. Taktiež obmedzíme kosenie na jeseň, aby mohol vo vegetácii prezimovať hmyz. Vytvorením lúky pre motýle umožňujeme, aby po kosení mohol hmyz opäť osídliť celú vonkajšiu oddychovú zónu. Preto nebudeme kosiť celú plochu vonkajšej oddychovej zóny, ale necháme 15-30 % plochy s vegetáciou a hmyzom, ktorý na nej žije. V budúcnosti preskúmame aj na možnosti zlepšenia spôsobu kosenia, pričom uvažujeme o zavedení ponechania pokosenej trávy na mieste po dobu 7 dní, aby mohol hmyz z pokosenej plochy uniknúť a premiestniť sa do susednej vegetácie. Taktiež sa snažíme kosiť výhradne počas dňa a nie ráno alebo večer, pretože hmyz je práve počas dňa najaktívnejší a vie sa koseniu vyhnúť.

broken image

Foto: Očkáň timotejkový (Melenargia galathea L.) – častý návštevník lúky

Radi by sme našu lúku aj označili tabuľou s náučným obsahom pre návštevníkov vonkajšej oddychovej zóny FRI UNIZA s informáciami o druhoch motýľov, ktoré na nej žijú. Ako ďalší krok plánujeme lepšie identifikovať druhy motýľov, ktoré sa vyskytujú v našom areáli. Je to dôležité preto, aby sme mohli lepšie pristupovať k ich ochrane. Napríklad modráčik bielopásy (Aricia eumedon) je striktne viazaný na výskyt živnej rastliny (Pakost lúčny – Geranium pratense), podobne aj rôzne druhy ohniváčikov, pri ktorých živná rastlina húseníc je štiav. Následne pri kosení môže byť táto skutočnosť zohľadnená a plochy vo vonkajšej oddychovej zóne, kde sa tieto živné rastliny nachádzajú, môžu byť pri kosení obídené. Pri monitorovaní výskytu motýľov by sme radi nadviazali spoluprácu s Výskumným ústavom vysokohorskej biológie, ktorý je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline.

Na lúke taktiež rastú hojne lesné jahody, ktoré sa vďaka nekoseniu rozširujú a študenti i zamestnanci ich chodia radi oberať. Veríme, že v takýchto zaujímavých projektoch budeme na fakulte pokračovať. Aj preto pozorne sledujeme aktivity všetkých našich zahraničných partnerov. Jednou so zaujímavých aktivít je postupné napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja podľa OSN (United Nations’ Sustainable Development Goalds – SDGs).

broken image

Foto: Lesné jahody rastúce na vytvorenej lúke vďaka jej nekoseniu

Autor:

Viliam Lendel, prodekan pre vzdelávanie FRI UNIZA

Foto:

Juraj Čerňanský, absolvent FRI UNIZA