Return to site

Úspešná realizácia obľúbených škôl programovania na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA

Mesiac júl bol na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA už tradične v znamení u stredoškolákov veľmi obľúbených letných škôl programovania. Od 13. júla do 17. júla prebiehali paralelne hneď dve letné školy programovania, a to „ONLINE škola programovania“ zameraná na objektové programovanie a „Letná škola programovania“ zameraná na internet vecí.

Historicky prvej online školy programovania sa na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA zúčastnilo 30 šikovných žiakov zo stredných škôl prakticky z celého Slovenska. Počas jedného týždňa sa oboznámili zábavnou formou s objektovým programovaním. Vytvorili si svoju vlastnú počítačovú hru s názvom Tanky. Lektormi online školy programovania boli nielen naši skúsení kolegovia Ing. Michal Varga, PhD. z Katedry informatiky a doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. z Katedry matematických metód a operačnej analýzy, ale aj naše šikovné študentky študijného programu Informačné systémy, a to Natália Révészová a Terézia Sliacka, ktoré podali skvelý lektorský výkon.

broken image

Foto: Priebeh online školy programovania – skupina vedená študentkou FRI UNIZA Teréziou Sliackou

Žiaci stredných škôl sa naučili základy objektového programovania v jazyku Java v prostredí Greenfoot, vyvinuli si vlastnú počítačovú hru, rozšírili si svoje počítačové zručnosti a spoznali nových kamarátov. Posledný deň online školy programovania prezentovali svoju vytvorenú počítačovú hru pred svojimi kolegami, lektormi a dekanom Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Po úspešnej obhajobe získali certifikát o úspešnom absolvovaní online školy programovania.

Druhej letnej školy programovania sa zúčastnilo 47 šikovných žiakov stredných škôl. Toto podujatie sa uskutočnilo v modernom laboratóriu ITScienceLab na Katedre technickej kybernetiky. Žiaci sa postupne oboznámili s internetom vecí, pričom si zostavili svoje robotické autíčka, ktoré následne ovládali pomocou technológie Bluetooth cez svoj smartfón.

broken image

Foto: Účastníci Letnej školy programovania na FRI UNIZA

Taktiež sa oboznámili s prácou DC motorov, zistili ako sa čítajú dáta zo senzorov, rozsvietili si RGB LED diódu, zoznámili sa s postupom vývoja a výroby prototypu elektronického zariadenia, zostrojili si IoT senzor, či spoločne naprogramovali vstavaný systém v jazyku C++.

broken image

Foto: Teší nás záujem dievčat o Letnú školu programovania i oblasť informatiky a IT

Musíme pochváliť ich aktivitu, odhodlanie a záujem pre oblasť informatiky a informačných technológií, ktorý pretavili k získaniu certifikátu o úspešnom absolvovaní letnej školy programovania. Lektormi letnej školy programovania boli kolegovia z Katedry technickej kybernetiky, a to prof. Ing. Juraj Miček, PhD., Ing. Veronika Olešnaníková, PhD. a Ing. Michal Hodoň, PhD.

Obe letné školy programovania sa uskutočnili v rámci národného projektu IT akadémia. Tešíme sa na ich ďalšie ročníky.