Return to site

Národné finále prestížnej manažérskej súťaže GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE 2020 na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA

Manažérska hra Global Management Challenge (GMC) pozná svojich víťazov v regionálnom slovenskom kole pre súťažný rok 2019/2020. Na víťaznú priečku sa postupne prebojoval tím z Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.

broken image

Foto: Víťazný tím národného finále BPB crew z Podnikovohospodárskej fakulty EUKE

Národné finále sa uskutočnilo ešte pred začiatkom zimného semestra – v piatok 25.9.2020 na pôde Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline – organizátora GMC pre Slovensko. Finálovej hry sa zúčastnilo celkovo päť tímov z ôsmych, ktoré tam postúpili po predchádzajúcich kolách. Bohužiaľ aktuálna pandemická situácia na Slovensku súvisiaca s ochorením COVID-19 neumožnila zúčastniť sa národného finále až trom tímom.

broken image

Foto: Národné kolo GMC v priestoroch organizátora súťaže Fakulty riadenia a informatiky UNIZA

GMC na Slovensku bola odštartovaná 28. februára 2020, slávnostným otvorením hry. Tejto udalosti predchádzali návštevy na viacerých slovenských univerzitách a v podnikoch, kde bola súťaž prezentovaná. Zámerom bolo prilákať do hry čo najviac tímov, čo sa aj podarilo. V ukončenom ročníku sa do hry zapojil rekordný počet tímov. Hra odštartovala so 45 tímami rozdelenými do šiestich skupín. Súťažné tímy týždeň čo týždeň vkladali svoje manažérske rozhodnutia do online simulačného prostredia a na konci piateho týždňa sa zo skupinového poradia prebojovali do ďalšieho kola štyri najlepšie tímy. Takto vyselektovaných 22 tímov vstúpilo plynulo do ďalších bojov v štyroch nových skupinách. Tímy opäť realizovali svoje manažérske rozhodnutia. Poradie po druhom kole simulácie manažérskych rozhodnutí (po piatich rozhodnutiach) posunulo do finále osem najlepších tímov.

Očakávania o veľmi náročnom národnom finále sa potvrdili. Po každom rozhodnutí finálovej hry sa poradie finalistov dynamicky menilo. Po poslednom rozhodnutí jednotlivé tímy zakotvili na ich konečnom umiestnení:

broken image

Zúčastneným tímom blahoželáme a víťaznému tímu BPB crew z PHF EUKE želáme veľa úspechov pri reprezentovaní Slovenskej republiky na svetovom finále v Lisabone.

Ku krásnemu druhému miestu blahoželáme nášmu fakultnému tímu Fifty Shades of Awesome v zložení Alexander Sýkora, Paula Höhrová, Maroš Gorný, ktorý vynikajúco reprezentoval Fakultu riadenia a informatiky UNIZA. Rovnako im prajeme veľa ďalších úspechov a ďakujeme im za vynikajúcu reprezentáciu našej fakulty i Žilinskej univerzity v Žiline.

broken image

Foto: Tím Fifty Shades of Awesome pri tvorbe rozhodnutia v rámci národného finále GMC

Všetci účastníci zapojení do manažérskej hry GMC si z účasti na nej odniesli množstvo skúseností a snáď aj nadšenia a netrpezlivosti zapojiť sa znovu do ďalšieho ročníka. Navyše, finálové tímy odišli domov po národnom finále s hodnotnými cenami a dievčatá z Košíc aj so vstupenkou na svetové finále hry GMC, ktoré by sa tento rok malo uskutočniť v Lisabone v Portugalsku. Finále by sa malo konať v Lisabone – „rodisku“ hry GMC – aj preto, lebo táto hra slávi tento rok 40. výročie vzniku. Organizátori od začiatku tohto ročníka sľubujú atraktívne zmeny v hracom rozhraní. Doteraz sme sa s ním nestretli, o to netrpezlivejšie čakáme, či ho organizátori z Portugalska slávnostne spustia priamo na svetovom finále, nad ktorým však visí otáznik kvôli celosvetovej pandémii COVID-19.

Čerstvo ukončený ročník GMC je charakteristický viacerými špecifikami. Hra na Slovensku prebiehala v čase celoplošnej karantény a súťažné tímy sa okrem hľadania správnych rozhodnutí museli popasovať aj s online konzultáciami, ktoré do hry pre mnohých vniesli novú dimenziu.

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí manažérsku súťaž podporili finančne. Teda najväčšie ďakujem patrí našim sponzorom, bez ktorých by sa táto hra nemohla vôbec naštartovať. Generálnym partnerom v tomto ročníku bola ZSE, a.s. a hlavným partnerom Kros, a.s. Poďakovanie patrí aj Katedre manažérskych teórií, ktorá zabezpečovala organizáciu celej manažérskej súťaže GMC pre Slovensko.

broken image

Foto: Poďakovanie dekana fakulty tímu Katedry manažérskych teórií za úspešnú organizáciu GMC

Pevne veríme, že si hra GMC získala priaznivcov a že budúci ročník budeme môcť naštartovať s novým elánom a s novými skúsenosťami. Samozrejme až potom, ako bude ročník 2019/2020 definitívne ukončený Svetovým finále v Lisabone.