Return to site

Online slávnostné krájanie torty pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku FRI UNIZA

29. septembra 2020 sa mal konať slávnostný večer organizovaný pri príležitosti osláv 30. výročia založenia Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Vzhľadom na pandemickú situáciu musela byť táto udalosť presunutá do druhej časti aktuálneho akademického roka. Nakoľko prípravy na oficiálnu slávnosť boli v septembri v plnom prúde, vedenie Fakulty riadenia a informatiky UNIZA sa rozhodlo, že krájanie slávnostnej torty pre akademickú obec fakulty neodloží.

broken image

Foto: Slávnostná torta s oficiálnym logom osláv 30. výročia založenia FRI UNIZA

Aby boli dodržané platné hygienické opatrenia, uskutočnilo sa slávnostné krájanie torty prostredníctvom online prenosu. Zamestnanci fakulty tak mohli cez online prenos prostredníctvom Microsoft Teams sledovať nielen slávnostné krájanie torty, ale aj krátky príhovor dekana fakulty doc. Ing. Emila Kršáka, PhD. s poďakovaním sa za ich usilovnú prácu a rozvoj fakulty.

broken image

Foto: Dekan fakulty FRI UNIZA slávnostne krája tortu prostredníctvom online prenosu

Následne bola torta nakrájaná na jednotlivé časti, ktoré boli distribuované prostredníctvom sekretárok na jednotlivé katedry. O pár minút si ju tak mohli vychutnať aj zamestnanci a doktorandi fakulty vo svojich kanceláriách. Na torte sa nachádza aj oficiálne logo osláv 30. výročia založenia Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Veríme, že v súčasnej situácii to bolo dôstojné, zábavné a hlavne bezpečné riešenie.