Return to site

Nerob to, čo môže robiť každý. Buď FRI!

Budúca generácia IT špecialistov sa v posledných rokoch úspešne formuje práve v Žiline, kde si založilo svoje firmy a rozbehlo úspešné IT projekty mnoho absolventov fakulty.

Fakulta riadenia a informatiky (FRI) Žilinskej univerzity v Žiline je etablovanou fakultou uznávanou doma aj v zahraničí. Svedčia o tom nezávislé hodnotenia ako aj záujem študentov, zamestnávateľov a partnerov. Osobitosť fakulty spočíva predovšetkým v kombinácii študijných programov, ktoré na jednom mieste ponúkajú špičkové vzdelanie v odbore informatiky, počítačového inžinierstva a manažmentu. Budúca generácia IT špecialistov sa v posledných rokoch úspešne formuje práve v Žiline, kde si založilo svoje firmy a rozbehlo úspešné IT projekty mnoho absolventov fakulty. Silnú a populárnu komunitu majú „na svedomí“ vďaka tomu, že súdržnosťou, skvelými nápadmi a nadšením pre IT sféru prilákali aj mnohých investorov a IT gigantov hľadajúcich šikovných informatikov.

broken image

Aj ty buď FRI

Absolventi stredných škôl, ktorí plánujete študovať perspektívny odbor s uplatnením a istotou zamestnania po ukončení štúdia, zbystrite! Na Fakulte riadenia a informatiky si môžete vybrať svoje primárne zameranie a následne ho kombinovať a dotvárať podľa toho, čo Vás baví. Tí najvyhľadávanejší na trhu práce – informatici, môžu počas štúdia hľadať nové riešenia, rozvíjať kreatívne myslenie, programovať a tvoriť budúcnosť. Štúdium manažmentu umožňuje získať teoretické aj praktické zručnosti týkajúce sa riadenia ľudí, oddelenia v korporáte, či vlastnej firmy. Pripravení budú na akékoľvek vedúce postavenie v IT sfére i mimo nej. Odpovede na všetky technické otázky, participáciu na vývoji či tvorbe vylepšení v prostredí kybernetického sveta, získa každý absolvent programu Počítačové inžinierstvo.

broken image

„Čo je doma, to sa ráta!“

Veľa slovenských študentov sa rozhoduje medzi štúdiom na Slovensku a v zahraničí. Áno, študovať v európskych metropolách je určite fajn. Štúdiom na FRI však študent zostáva vo svojom rodisku, ktoré môže posúvať vpred a meniť svet, v ktorom vyrastal. Zároveň dosiahne porovnateľné vedomosti s tými v zahraničí. Neznamená to však, že si tým „zatvára dvere“ pre štúdium v zahraničí. Fakulta má viac ako 40 zmlúv pre výmenné študijné pobyty. Univerzity sa nachádzajú v metropolách ako Praha, Viedeň, Drážďany, Paríž, Valencia, Porto a mnoho ďalších. V rámci štúdia môže študent FRI stráviť v zahraničí až 12 mesiacov (v každom stupni vysokoškolského štúdia) a zažiť popri štúdiu aj nezabudnuteľné zážitky (fotografie sú zo súťaže o najlepšiu fotografiu zo zahraničného študijného pobytu).

broken image

Už niekoľko rokov neplatí, že za kvalitným vzdelaním v IT oblasti a v oblasti manažmentu treba ísť do Bratislavy, Brna, Ostravy, Prahy, alebo ešte ďalej. Malá fakulta v metropole horného Považia má výhodu familiárnosti a bližšieho kontaktu medzi učiteľmi a študentmi. Na fakulte sme všetci kolegovia.

Som FRI, čo ma čaká?

Absolvent Fakulty riadenia a informatiky získa výhody zodpovedajúce náročnosti štúdia. V prvom rade je to okamžité uplatnenie na trhu práce (98 %, podľa profesia.sk) a adekvátne finančné ohodnotenie za prácu po ukončení štúdia (plat výrazne vyšší ako priemer v SR). V rebríčku fakúlt VŠ podľa príjmov ich absolventov, ktorý bol zostavený za obdobie minulého roka, obsadila Fakulta riadenia a informatiky 1. miesto (1 267 EUR) medzi fakultami slovenských VŠ, ktoré nemajú sídlo v Bratislave (zdroj: Sociálna poisťovňa). Za najväčšiu hodnotu však možno považovať členstvo v prestížnej FRI komunite vysoko žiadanej u zamestnávateľov.

Absolventi fakulty sa nachádzajú vo firmách po celom svete (Google, Microsoft, Eset, Scheidt&Bachmann...). Ako príklad možno uviesť Petru Cross (Google, USA – San Francisco), Mareka Šamaja (Microsoft, United Kingdom - Londýn), Jozefa Vodičku – Google, ČR – Praha). Ale aj Vlastimila Kociána – spolumajiteľa spoločnosti KROS, a.s., Róberta Kullu a Jána Krupu – zakladateľov dcérskej spoločnosti Scheidt &Bachmann Slovensko, s. r. o, ktorá rok čo rok rastie a aktuálne zamestnáva takmer 500 zamestnancov.

broken image

Petra Cross, foto: Trevor Blackwell (zdroj: http://www.televizetgm.cz/petra-cross/)

Byť súčasťou FRI komunity je česť, ale aj veľká zodpovednosť. Zistiť viac môžete online alebo sa presvedčiť osobne.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: 16. februára 2018 o 10.00 hod.

ONLINE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: 7. marca 2018 od 16:00 hod. do 21:00 hod.