Return to site

Od nuly až k výrobe a bezplatnému dodaniu 3000 ochranných štítov zdravotníkom na celom Slovensku

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA aj v týchto dňoch pokračuje vo výrobe ochranných štítov prostredníctvom 3D tlače pre zdravotníkov a zabezpečuje ich distribúciu všade tam, kde je to potrebné (nemocnice, rýchle zdravotné služby, ambulancie, domovy sociálnych služieb...). K dnešnému dňu úspešne vyrobila a bezplatne odovzdala už viac ako 3000 ochranných štítov.

broken image

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA Zdroj: FRI UNIZA

Celý úspešný príbeh začal na základe iniciatívy študentov Fakulty riadenia a informatiky UNIZA, ktorí sa zaoberajú 3D tlačou. Na ich podnet bol vytvorený projektový tím FRI – ochranné štíty, do ktorého sa postupne pridávali nielen študenti, ale aj zamestnanci fakulty. Tím vedie Ing. Lukáš Čechovič, PhD. z Katedry technickej kybernetiky, ktorý na fakulte vybudoval špecializované laboratórium 3D tlače.

Aby sa tento náročný projekt úspešne zvládol, bolo potrebné vyriešiť koordinačnú, výrobnú, logistickú a finančnú stránku, nakoľko Fakulta riadenia a informatiky UNIZA nemá na takýto projekt vyčlenené vlastné finančné prostriedky. Koordinačná stránka projektu bola zabezpečená vytvorením tímu v aplikácii Microsoft Teams, kde prebiehala potrebná komunikácia. “Bolo to ako keby sa na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA rozbehla firma na výrobu štítov.”, hovorí pán Čechovič. “Museli sme zorganizovať všetky aspekty od zásobovania materiálom, výrobu, balenie a distribúciu, komunikáciu s koncovými užívateľmi, financovanie a technickú stránku výroby 3D tlače, aby sa maximalizoval počet vyrobených štítov za deň.”, pokračuje pán Čechovič.

Pri projekte tlačenia ochranných štítov sa naplno prejavila konkurenčná výhoda Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. FRI UNIZA je ideálnym miestom na vznik úspešných startupov. Nachádzajú sa tu budúci špičkoví programátori, počítačoví inžinieri a manažéri. Počítačoví inžinieri spolu s informatikmi zodpovedali za programátorskú a technickú stránku fakultnej verejnoprospešnej iniciatívy v oblasti efektívneho využívania 3D tlače. Manažéri spustili prvú crowdfundingovú kampaň na fakulte, riešili otázky financovania iniciatívy, zabezpečenia materiálov, distribúcie, zberu objednávok, ale aj marketingu a PR o úsilí fakulty pomôcť.

K dnešnému dňu našlo svojich majiteľov viac ako 3000 kusov ochranných štítov z produkcie FRI UNIZA. Záujem o ochranné štíty sa zastabilizoval a výroba beží priebežne podľa potreby a záujmu. V záujme skvalitniť a zefektívniť distribučný proces bol vytvorený prehľadný objednávkový formulár pre dodanie ochranných štítov tam, kde ich je aktuálne nedostatok. V súčasnosti objednávky na nové ochranné štíty prichádzajú priebežne. Viaceré zdravotnícke organizácie opätovne oslovujú FRI UNIZA o dodanie ďalších kusov ochranných štítov na základe ich spokojnosti po dodaní prvotnej zásielky štítov. Zdravotníci, lekári, zdravotné sestry, pracovníci samosprávy, domovov sociálnych služieb, či učitelia základných škôl si majú stále možnosť objednať ochranné štíty prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára.

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA vytvorila aj interaktívnu mapu pomoci na prehľadné zobrazenie, kde všade boli bezplatne fakultou dodané vyrobené ochranné štíty zdravotníkom. Široká verejnosť má tak možnosť si pozrieť, kam smerovala pomoc a vyrobené ochranné štíty. Mapa je priebežne aktualizovaná na základe realizovaných dodávok.

broken image

Interaktívna mapa pomoci Zdroj: FRI UNIZA

Počas trvania projektu sa fakulte podarilo vyzbierať potrebnú sumu 15 000 EUR na výrobu 3000 ochranných štítov. Významná čiastka bola vyzbieraná v rámci prvej fakultnej crowdfundingovej výzvy „Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pomáha nemocniciam“ (4713 EUR). Zaujímavosťou bola aj skutočnosť, že sa uskutočnila dražba obrazu CORONA na podporu fakultnej crowdfundingovej výzvy. Fakulta bola úspešná aj v rámci grantovej výzvy Grant sKORO NA všetko, kde od tímu Férovej nadácie O2 získala grant vo výške 2000 EUR (ďakujeme). Ostatné finančné prostriedky boli vyzbierané od partnerských firiem fakulty, či už vo forme peňažnej alebo materiálnej (predovšetkým filament – materiál pre 3D tlač). Týmto by sa chcela Fakulta riadenia a informatiky UNIZA poďakovať týmto firmám a organizáciám Globesy, icz Slovakia, Nadácia KIA Motors Slovakia, TransData, OFZ, a.s., QuadroTech Development, ON Semiconductor Slovakia, Scheidt&Bachmann Slovensko, GoodRequest, Kros, Siemens, Siemens Healthineers, Redhat, TopTrans EU, IT akadémia, Accenture. So spoločnosťou Kros fakulta vzájomne koordinovala rozvoz a distribúciu vyrobených ochranných štítov, napríklad na Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. V súčasnosti prebieha v spoločnosti AVAST zamestnanecká zbierka na podporu fakulty vo výrobe a bezplatnom dodaní ochranných štítov zdravotníkom.

Finančné prostriedky boli výhradne využité na nákup materiálu na tlač a výrobu štítov vzhľadom na cieľ Fakulty riadenia a informatiky UNIZA uspokojiť obrovský dopyt po ochranných štítov. Jedna tlačiareň bola zapožičaná aj od Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity (ďakujeme).

broken image

Odovzdanie ochranných štítov zdravotníkom Zdroj: FRI UNIZA

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA oslavuje tento rok 30. výročie od svojho založenia. Potešilo ju množstvo študentov, zamestnancov i partnerských firiem, ktorí sa ju rozhodli podporiť v jej snažení, za čo im patrí veľké ĎAKUJEM. Po odovzdaní ochranných štítov prišlo Fakulte riadenia a informatiky UNIZA viacero ďakovných e-mailov od zdravotníkov, ktoré sú tou najväčšou odmenou vynaloženého úsilia jej zamestnancov a študentov.