Return to site

Poďakovanie za podporu pri výrobe 3500 kusov ochranných štítov technológiou 3D tlače

Rok 2020 sa blíži ku konci a každý sa snaží ho rekapitulovať. Bol to nepochybne veľmi náročný rok. Fakulte riadenia a informatiky UNIZA priniesol nové výzvy - prechod na dištančnú výučbu, zrušenie obľúbených fakultných eventov, vybavenie učební modernou technikou na hybridný spôsob výučby v roku 2021 a pod. Jedna výzva však bola výnimočná. Spojila fakultu, učiteľov, študentov, partnerov z praxe, či širokú verejnosť, v snahe pomôcť našim zdravotníkom výrobou ochranných štítov technológiou 3D tlače.

Vďaka tomu vznikol úspešný príbeh, na konci ktorého môžeme skonštatovať, že sa nám podarilo vyrobiť a bezplatne odovzdať zdravotníkom, lekárom, stomatológom, pracovníkom domovov sociálnych služieb, ozbrojeným zložkám, či jednotlivcom, celkovo 3500 ochranných štítov.

broken image

Študenti bakalárskych i inžinierskych študijných programov Informatika, Počítačové inžinierstvo a Informačný manažment pod vedením Ing. Lukáša Čechoviča, PhD., z Katedry technickej kybernetiky a za podpory vedenia fakulty, zrealizovali náročný projekt výroby ochranných štítov pomocou 3D tlače po všetkých stránkach (výrobnej, technickej, finančnej, distribučnej, procesnej...).
 

Celý úspešný príbeh bolo možné realizovať vďaka podporovateľom, ktorí neváhali a podporili nás a našich študentov. Touto cestou, na konci roka 2020, by sme sa im chceli úprimne poďakovať. V prvom rade ďakujeme našim študentom, ktorí pripravili prvú fakultnú crowdfundingovú výzvu „Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pomáha nemocniciam“. Vďaka podpore zamestnancov fakulty, samotných študentov, ale aj absolventov, či širokej verejnosti, sa podarilo vyzbierať úžasnú sumu 4713 EUR. ĎAKUJEME.

broken image

Ďalšími podporovateľmi boli nadácie, ktoré vyhodnotili naše žiadosti o finančný grant ako opodstatnené a získali sme tak ďalšie finančné prostriedky potrebné na pokračovanie vo výrobe ochranných štítov. Konkrétne išlo o grantovú výzvu Grant sKORO NA všetko, kde od Férovej nadácie O2 získala fakulta grant vo výške 2000 EUR. Ďalšou nadáciou bola nadácia spoločnosti AVAST, ktorá podporila náš projekt sumou 4072,87 EUR, v rámci nadačnej zbierky Avast Global Employees Matching Collection. ĎAKUJEME.

broken image

Poďakovanie patrí aj partnerom Fakulty riadenia a informatiky UNIZA a klastru Z@ICT, ktorí prispeli individuálne a taktiež podporili našu aktivitu.

A kde všade išla bezplatná pomoc? Interaktívna mapa pomoci zobrazuje miesta a inštitúcie, kde naše ochranné štíty pomáhajú v boji s pandémiou Covid-19.

broken image

Na záver by sme chceli poďakovať zdravotníkom za ich nasadenie. Veríme, že aj naše ochranné štíty im pomáhajú v boji s touto celosvetovou pandémiou. Sme hrdí na nich, ako aj na našich študentov, ktorí neváhali a nad rámec svojho voľného času sa zapojili do výroby prostredníctvom 3D tlače. Spolu sme to dokázali. ĎAKUJEME.

Vo výrobe ochranných štítov chceme pokračovať aj v roku 2021. A to aj v rámci povinne voliteľného predmetu 3D tlač. Aktuálne je na predmet zapísaných 120 študentov, čo je nateraz naša maximálna kapacita. Spolu so študentami pracujeme na nových verziách ochranných čeleniek. Niektoré verzie sú veľmi zaujímavé, vidíme v nich atraktívny a praktický potenciál. Pre veľký záujem zo strany stredoškolákov o túto problematiku sme pre nich pripravili online školu 3D tlače, na ktorú sa prihlásilo 180 stredoškolákov.