Return to site

Podávanie prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium do 15. júla

Do 15. júla máš možnosť prihlásiť sa a využiť hlavné benefity Fakulty riadenia a informatiky UNIZA: atraktívne študijné programy, okamžité uplatnenie na trhu práce s nadpriemerným ohodnotením, bohatý študentský život, príjemné prostredie na štúdium (prístup vyučujúcich, oddychové zóny, moderné laboratóriá, prednášky odborníkov z praxe...) a ďalšie. Prihlášku si môžeš podať tu.

V rámci bakalárskeho štúdia Ti ponúkame päť študijných programov: Informatika, Informatika a riadenie (nový), Informačné a sieťové technológie (nový), Manažment a Počítačové inžinierstvo. Pokiaľ si končiaci bakalár, ponúkame Ti možnosť pokračovať v týchto atraktívnych študijných programoch: Informačné systémy, Inteligentné informačné systémy, Biomedicínska informatika, Aplikované sieťové inžinierstvo, Informačný manažment a Počítačové inžinierstvo.

broken image

V externej forme môžeš študovať bakalársky študijný program Manažment alebo inžiniersky študijný program Informačný manažment. Všetky potrebné informácie nájdeš v sekcii Uchádzači alebo v pravej lište Prijímacie konanie. Budeme radi, ak využiješ aj náš online chat nachádzajúci sa na fakultnej stránke www.fri.uniza.sk (zelené tlačidlo vpravo dole) a položíš nám otázku k prihláške.

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky na bakalárske štúdium ako aj ďalšie informácie (ubytovanie, uplatnenie absolventov, štipendiá...) nájdeš v tomto dokumente. Zisti, či niektorú z nich spĺňaš a budeš prijatý automaticky bez prijímacej skúšky.

Neváhaj a využi príležitosť pridať sa k našej FRI komunite. Aký bohatý študentský život Ťa čaká, nájdeš na našom Youtube kanáli budfri.sk.

DÔLEŽITÝ OZNAM K PODÁVANIU ELEKTRONICKÝCH PRIHLÁŠOK

Vzhľadom na uzatvorenie stredných škôl nebudeme vyžadovať potvrdenie od strednej školy na prihláške. Prihlášku je potrebné podpísať uchádzačom a naskenovanú vložiť do systému Elektronická prihláška. Ďalej je potrebné vložiť kópiu vysvedčenia z predmaturitného ročníka, aby sme mohli vypočítať a overiť priemer. V prípade otázok volajte priamo na študijný referát +421 917 373 582. Radi Vám poradíme a usmerníme.