Return to site

Prečo sa oplatí študovať informačné a sieťové technológie, manažment či informatiku práve v Žiline?

V týchto dňoch sa končiaci stredoškoláci rozhodujú o tom, kam budú smerovať ich kroky, ktoré im môžu zabezpečiť perspektívnu budúcnosť. Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) im ponúka atraktívne štúdium, po ktorom si budú môcť vybrať prácu, ktorá ich bude baviť a bude aj dobre zaplatená. Prečo je tomu tak?

Dlhoročný narastajúci záujem o štúdium

Fakulte sa dlhodobo darí oslovovať šikovných žiakov stredných škôl so záujmom o oblasť informatiky, techniky, IT a manažmentu, ktorí chcú na sebe pracovať a sú pripravení zdolávať aj prípadné prekážky. Minulý rok fakulta zaznamenala historicky najvyšší záujem o bakalárske štúdium. Počet prihlášok narástol o viac ako 50 %. Vynikajúcou správou je aj každoročne rastúci trend počtu a podielu dievčat študujúcich na informaticky zameraných študijných programoch. Napríklad na študijnom programe Informatika a riadenie študuje až 28 % dievčat. Tie často patria k adeptom na prospechové štipendium. Dôkazom toho je aj naša bývalá študentka Petra Cross - úspešná vývojárka kalifornského Google, ktorá pracuje v USA v spoločnosti Google (San Francisco).

broken image

Oceneniami a tradíciou potvrdená kvalita vzdelávania

Na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA úspešne pôsobí viac ako 20 rokov Cisco Networking Academy, ktorá ponúka vzdelania na svetovej úrovni. Je držiteľom ocenenia CCNP Academy Curriculum Excellence, ako najlepšia akadémia v poskytovaní Cisco Certified Network Professional (CCNP) kurzov v regióne strednej Európy. Fakulta sa môže pochváliť inštruktormi, ktorí patria medzi svetovú špičku. Každoročne sú držiteľmi prestížnych ocenení v kategórii Instructor Excellence Award Expert. V rámci tejto kategórii sa nachádza najlepších 10 percent najlepších inštruktorov programu Cisco Networking Academy na celom svete.

Študenti majú možnosť rozvíjať svoje IT zručnosti počas štúdia aj prostredníctvom kurzov vzdelávacieho programu spoločností, ako sú Cisco (siete, bezpečnosť), Amazon (AWS Academy - cloud computing) či Fortinet (bezpečnosť). Od júla 2020 sa FRI UNIZA stala prvou AWS akadémiou na území Slovenska a Českej republiky.

Fakulta píše svoj úspešný príbeh od roku 1990. Od svojho založenia sa vo výučbe, ale i vo vede a výskume, venuje trom hlavným smerom, a to informatike, manažmentu a počítačovému inžinierstvu. Počas svojho pôsobenia si fakulta vybudovala silnú pozíciu vďaka kvalitnému zabezpečovaniu výučby.

Štúdium unikátnych študijných programov

V rámci štúdia študijného programu informatika študent získava znalosti z programovania a postupne sa stretáva s viacerými programovacími jazykmi. Dôležitou súčasťou je rozvoj logického myslenia a kreativity študentov, ktorí počas štúdia postupne formujú svoju špecializáciu a zoznamujú sa s ďalšími oblasťami informatiky, ako je tvorba webových stránok, mobilných aplikácií, testovanie softvéru, princípy informačných a komunikačných sietí, optimalizácia a počítačové simulácie, softvérové inžinierstvo, či princípy operačných systémov.

Výhodou nového študijného programu informačné a sieťové technológie je možnosť profilovať sa do jedného z dvoch ponúkaných zameraní. Zameranie informačné technológie je určené najmä pre tých, ktorých baví elektrotechnika, IoT, smart technológie alebo moderné IT trendy, ako 3D tlač, či virtuálna realita. Obsahová náplň predmetov zameraných na počítačové siete (zameranie sieťové technológie) bola konzultovaná s expertmi na najnovšie sieťové technológie Cisco.

broken image

Možnosť profilovať sa už po prvom roku štúdia ponúka rovnako nový študijný program informatika a riadenie. Na základe svojich preferencií sa môže študent rozhodnúť po prvom roku štúdia venovať viac informatike alebo viac oblasti riadenia podniku s využitím moderných informačných technológií.

Študijný program počítačové inžinierstvo ponúka študentom možnosť naplno rozvinúť svoj potenciál v oblasti robotiky, elektrotechniky, automatizácie, počítačových systémov či smart technológií. Možnosť diskutovať o reálnych problémoch v podnikoch a hľadať ich riešenia je najlepší spôsob ako sa pripravovať na pozíciu úspešného manažéra v rámci študijného programu manažment. Štúdium manažérskych, marketingových a ekonomických predmetov prepojených so štúdiom informačných technológií, ktoré fakulta ponúka, je vzhľadom na vývoj v súčasnom prostredí unikátna príležitosť byť pripravený na nové výzvy v praxi.

Možnosť špecializácie už počas štúdia

Študenti na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA pracujú počas štúdia na zaujímavých prácach týkajúcich sa rôznych oblastí. Tieto oblasti si volia študenti podľa toho, aká špecializácia ich v rámci ich odboru zaujíma. Následne si majú možnosť voliť výberové predmety, ktoré sa týkajú tejto oblasti a zvyšujú ich profiláciu.

Výber možných oblastí špecializácie je na fakulte veľmi bohatý, ide napríklad o umelú inteligenciu, machine learning, 3D modelovanie a virtualizácia, 3D tlač a robotika, programovanie počítačových hier, programovanie softvéru, tvorbu webu, mobilných aplikácií, databázových systémov, informačných systémov, počítačové simulácie, počítačové siete, bezpečnosť v počítačových sieťach, biomedicínsku informatiku, testovanie softvéru, internet vecí, digitálny marketing, podnikanie, tvorbu marketingových kampaní, manažment či ekonomiku podniku. Je potrebné len prísť a vybrať si.

Prepojenie štúdia s podnikovou praxou

Na fakulte je kladený dôraz na zabezpečenie kontaktu s praxou. Preto má Fakulta riadenia a informatiky UNIZA vytvorené dlhodobé vzťahy so svojimi partnermi z podnikovej praxe. Generálnym partnerom fakulty je medzinárodná spoločnosť Siemens Healthineers, ktorá intenzívne spolupracuje na budovaní inžinierskeho študijného programu Biomedicínska informatika. Študentom tohto študijného programu umožňuje zúčastniť sa prednášok a webinárov významných medzinárodných odborníkov z tejto oblasti a priblížiť im trendy a nové IT technológie v oblasti biomedicínskej informatiky. Hlavnými partnermi fakulty sú spoločnosti Scheidt&Bachmann Slovensko, Globesy, Kros, Ipesoft, Ringier Axel Springer, DXC Technology Slovakia, Quadrotech a partnermi fakulty sú spoločnosti GlobalLogic, Schaeffler Kysuce, Asseco-CE.

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA je veľmi hrdá na svojich absolventov, ktorí patria medzi svetové špičky vo svojom odbore. Viacerí intenzívne spolupracujú s fakultou a participujú svojimi odbornými prednáškami na vzdelávaní. Ako príklad možno uviesť absolventa študijného programu Aplikované sieťové inžinierstvo Jána Janovica, ktorý nedávno získal Double CCIE (DC|R&S) a ako prvý na svete získal najvyšší CCIE titul po kompletnej zmene skúšok vo februári 2020. Alebo absolventa Petra Palúcha zaradeného do siene slávy komunity CISCO, ktorý aktuálne pracuje v spoločnosti Cisco v Bruseli na pozícii CCIE Exam Program Manager. Pohľad úspešných absolventov na štúdium na FRI UNIZA si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.

Vynikajúci študentský kolektív

Študenti sú hlavným zdrojom inšpirácie a motorom zlepšovania fakulty. Sú veľmi aktívni, radi poukazujú na nedostatky, ale najmä prinášajú riešenia na ich zlepšenie. Vďaka nim boli na fakultne postupne vybudované viaceré oddychové zóny (vonkajšia oddychová zóna, Átrium, tichá oddychová zóna – Informačné centrum, KROS chill zóna), zriadené obľúbené knihopoličky, či vypísané fakultné praxe, prostredníctvom ktorých môžu rozvíjať svoje vlastné projekty (inteligentné zrkadlo, sumoroboty, tvorba počítačových hier, manažérskych simulácií...).

Počas štúdia neraz študenti vyšších ročníkov pomáhajú študentom nižších ročníkov, čím sa buduje silná FRI komunita. Minulý rok vznikla študentská platforma FRI Club Academy, ktorej cieľom je organizácia vzdelávacím aktivít pre študentov, študentských konzultácií či zaujímavých prednášok z podnikovej praxe. Študent Miroslav Homola založil a rozbehol na FRI UNIZA Google Developer Student Club. V súčasnosti táto DSC komunita pôsobí na Slovensku len na FRI UNIZA, v rámci ktorej si majú možnosť študenti rozvíjať svoje znalosti v prostredí vzájomného učenia sa a vytvárajú riešenia pre miestne podniky a ich komunitu.

Záujemci o štúdium si môžu podať elektronickú prihlášku do 30. apríla. Prihlášku je možné podať na atraktívne bakalárske študijné programy:

  • informatika,
  • informatika a riadenie,
  • informačné a sieťové technológie,
  • manažment,
  • počítačové inžinierstvo.