Return to site

Ukážky prác študentov Fakulty riadenia a informatiky UNIZA 

Študenti na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA pracujú počas štúdia na zaujímavých prácach týkajúcich sa rôznych oblastí. Tieto oblasti si volia študenti podľa toho, aká špecializácia ich v rámci ich odboru zaujíma. Následne si majú možnosť voliť výberové predmety, ktoré sa týkajú tejto oblasti a zvyšujú ich profiláciu.  

Prvou oblasťou, ktorou je možné sa zaoberať počas štúdia, je oblasť umelej inteligencie

Ukážeme si úryvok z bakalárskej práce Patrika študenta študijného programu Informatika. V rámci svojej práce s názvom Tvorba umelej inteligencie pre makro modul hry StarCraft II sa zaoberal tvorbou časti umelej inteligencie, ktorá je spájaná s produkčnými a ekonomickými hľadiskami tejto strategickej hry.  

Ďalšou zaujímavou oblasťou informatiky je problematika strojového učenia – machine learning. Aj v tejto oblasti sa môžu študenti počas svojho štúdia profilovať na našej fakulte. 

V rámci minuloročných bakalárskych prác bola úspešne obhájená práca študenta Martina zo študijného programu Informatika s názvom Rozpoznávanie vtákov v prirodzených scénach. Práca sa venuje detekcii vtákov vo voľnej prírode s využitím strojového učenia. Jednou z aplikácií je využitie v projekte FRI-kŕmidlo, ktoré je umiestnené na okne pani tajomníčky, kde sa práca využíva na počítanie počtu príletov a odletov vtákov. To sa následne používa na zistenie časovej vyťaženosti kŕmidla. Práca taktiež skúmala možnosti klasifikácie vtákov na letiace a sediace. Poďme si pozrieť ukážku z jeho riešenia. 

Ďalšou zaujímavou oblasťou je 3D skenovanie, 3D modelovanie a virtualizácia. Ukážeme si projekt digitalizácie kostola Sv. Martina z Tours v Bojniciach, ktorý vznikol v rámci riešenia bakalárskych prác na Fakulte riadenia a informatiky, Žilinskej univerzity v Žiline. Po naskenovaní kostola skenerom Leica P40 študenti študijného programu Informatika Lukáš a Karolína vytvorili 3D model exteriéru a interiéru kostola. Vedúcim prác bol Ing. Michal Lekýr, PhD., z Katedry matematických metód a operačnej analýzy, ktorý na fakulte vyučuje 2D a 3D počítačovú grafiku. Poďme sa na to spoločne pozrieť. 

Virtualizáciou sa zaoberal vo svoje bakalárskej práce aj študent Benjamín študijného programu Počítačové inžinierstvo. Aplikačnou oblasťou bol žeriavový systém. Virtuálna realita je tak ďalšou oblasťou, ktorej sa môžu študenti venovať na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA počas svojho štúdia. Poďme sa však teraz už pozrieť na ukážku z práce nášho študenta Benjamína. 

Ďalšou peknou aplikačnou oblasťou, ktorej sa môžu študenti venovať počas svojho štúdia, je programovanie počítačových hier

 

Ukážeme si prácu študentov Fakulty riadenia a informatiky, UNIZA, ktorí naprogramovali Interaktívny vzdelávací portál s podporou hier pre žiakov základných škôl. Spojili zábavné s užitočným a vytvorili portál pre vzdelávanie detí zábavnou formou. 

Najmä v rámci bakalárskeho študijného programu Počítačové inžinierstvo, ako aj Informačné a sieťové technológie sa môžu študenti venovať aj problematike 3D tlače a robotiky. Poďme si pozrieť fotografie/ukážky z bakalárskej práce Milana s názvom "Robotická ruka projektu InMoov", cieľom ktorej bolo zhotoviť humanoidného robota inšpirovaného otvoreným projektom InMoov. 

broken image

Na Katedre technickej kybernetiky bol vyvinutý v spolupráci so študentmi Yrobot. Študenti v rámci svojej bakalárskej práce môžu pracovať na vylepšeniach nášho Yrobota. A teraz krátke predstavenie si úspešného projektu Yrobot, ktorý sa rieši na Fakulte riadenia a informatiky, UNIZA.

Prepojenie praxe a štúdia na Fakulte riadenia a informatiky dokazuje aj toto video, ktoré vytvorili študenti z bakalárskeho študijného programu manažment v rámci projektu z predmetu Marketingová komunikácia. Práve oblasť marketingu a marketingovej komunikácie je ďalšou oblasťou možnej špecializácie. 

Na záver Vám ukážeme prácu nášho absolventa Juraja, ktorý pracuje v Londýne v spoločnosti The Third Floor, Inc. a spolupracuje s tvorcami hollywoodskych filmov. Pozrime si jeho ukážku tvorby moderného mesta v open source programe Blender 2.82. Vyrenderované na grafickej karte využitím interného realtime render systému EEVEE, pričom monštrum a animácia je z katalógu Mocapu Adobe Mixamo.  

Oblastí špecializácie je na fakulte omnoho viac, ide o napríklad tvorbu webu, mobilných aplikácií, databázových systémov, informačných systémov, počítačové simulácie, počítačové siete, bezpečnosť v počítačových sieťach, biomedicínska informatika, testovanie softvéru, internet vecí, digitálny marketing, podnikanie, manažment či ekonomika podniku. Je potrebné len prísť a vybrať si, čo Vás baví.

Záujemci o štúdium si môžu podať elektronickú prihlášku do 30. apríla. Potvrdenie od strednej školy na prihláške nevyžadujeme. Prihlášku je možné podať na atraktívne bakalárske študijné programy:

  • informatika,

  • informatika a riadenie,

  • informačné a sieťové technológie,

  • manažment,

  • počítačové inžinierstvo.