Return to site

Pridaj sa k nám a poď študovať popri Tvojom zamestnaní informačný manažment externe v Žiline

Máš skvelú prácu, ktorá ťa baví a nechceš o ňu prísť? Nevadí! Spoj tvoju prácu a štúdium. Predstavujeme Ti externé štúdium informačného manažmentu na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. 

Prečo študovať na FRI? 

Fakulta riadenia a informatiky (FRI) UNIZA je etablovanou fakultou uznávanou doma aj v zahraničí. Svedčia o tom nezávislé hodnotenia ako aj záujem študentov, zamestnávateľov a partnerov. Po úspešnom absolvovaní štúdia získaš výhody zodpovedajúce náročnosti štúdia. 

Fakulta riadenia a informatiky ponúka zaujímajú kombináciu štúdia informačných technológií a manažérskych prístupov. Byť inovatívny, kreatívny a zároveň mať odborné znalosti je v dnešnej dobe nevyhnutné. FRI spája súčasný svet biznisu, podnikania a technické znalosti. Pokiaľ aj ty cítiš potrebu získať na vysokej škole viac než titul, si na správnom mieste!  

Ak po skončení štúdia budeš hľadať lepšiu pracovnú možnosť, získaš okamžité uplatnenie na trhu práce (98 %, podľa profesia.sk) a adekvátne finančné ohodnotenie za prácu po ukončení štúdia (plat výrazne vyšší ako priemer v SR, t. j. 1593 EUR). Za najväčšiu hodnotu však možno považovať členstvo v prestížnej FRI komunite vysoko žiadanej u zamestnávateľov. 

Výhody externého štúdia 

Ušetríš čas 

Počas dennej formy štúdia by si študoval od pondelka do piatka, na serióznejšiu prácu by si nemal čas. Ak by si chodil na víkendové brigády, neostal by Ti žiadny voľný čas. Preto je externé štúdium výhodné v tom, že môžeš mať viac voľného času a zároveň sa kariérne rozvíjať. 

Môžeš stále pracovať aj na TPP 

Vyučovanie prebieha spravidla v piatky a soboty, preto Ti umožní, aby si mohol naďalej pracovať a zároveň si zvyšovať vzdelanie. 

Nadobudneš organizačné schopnosti a naučíš sa väčšej zodpovednosti 

Externá forma štúdia Ťa naučí zodpovednosti, svedomitosti a cieľavedomosti. Hlavne preto, že sa budeš musieť spoľahnúť sám na seba, aby si mohol získať všetky potrebné informácie pre štúdium a tým si usporiadať časový harmonogram, aby bolo možné ideálne skĺbiť prácu aj školu. 

Väčšia flexibilita 

V škole budeš omnoho menej času, ako pri dennej forme, preto bude na Tebe, ako si zorganizuješ čas, ktorý budeš venovať štúdiu. 

Čo môžeš získať štúdiom informačného manažmentu? 

Vyštudovaním informačného manažmentu na FRI získaš teoretické znalosti, praktické zručnosti a kompetencie absolventa, ktoré integrujú oblasť manažmentu, marketingového riadenia, ekonómie, ekonomiky a informatiky s oblasťou podnikania a projektovania manažérskych systémov. Absolventi študijného programu informačný manažment dokážu v rozhodovacích manažérskych procesoch podniku využívať znalosti a zručnosti systémového prístupu, aplikovať moderné informačné a komunikačné technológie, a to pri riešení náročných problémov riadenia či využívaní informačno-komunikačných systémov. Uplatnia sa pri zastávaní vedúcich a riadiacich funkcií v štátnej sfére, výrobných, obchodných organizáciách, či organizáciách služieb.

Zamestnanci firiem, ktorí sa rozhodnú pre inžinierske externé štúdium, získajú znalosti a zručnosti v oblasti: 

  • manažérskeho rozhodovania a komunikácie, 
  • medzinárodného manažmentu a marketingu, 
  • projektového a procesného manažmentu, 
  • manažérskych informačných systémov, 
  • riadenia a organizovania pracovníkov v podniku, 
  • informačného manažmentu a IKT. 

Ďalšie informácie 

Inžinierske externé štúdium je spoplatnené sumou 800 EUR na jeden akademický rok.  

Pre tých, ktorí stále váhajú, sme predĺžili možnosť podať prihlášku do 18. júna 2021. Máš tak poslednú príležitosť naštartovať svoju úspešnú kariéru na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA a stať sa budúcim úspešným IT manažérom. 

Prihlášku nemusíš posielať poštou. Fakulta riadenia a informatiky UNIZA plne akceptuje podanie prihlášky elektronicky z pohodlia domova.  

Ako na to? 

1. Prihlášku stačí podpísať, naskenovať/odfotiť mobilom, vložiť do systému pre podávanie prihlášok a podať elektronicky do 18.6.2021 

2. V prípade nejasností pozrieť praktický video návod uvedený nižšie alebo písať/volať na študijný referát +421 917 373 582 

Pripravili sme pre Teba krátky praktický návod ako podať online prihlášku na FRI UNIZA: 

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky na inžinierske štúdium ako aj ďalšie informácie (ubytovanie, uplatnenie absolventov, štipendiá...) nájdeš v tomto dokumente. Budeme radi, ak využiješ aj náš online chat vpravo dole (zelené tlačidlo) a položíš nám otázku k prihláške. 

broken image
broken image