Return to site

Skončil si strednú školu a nevieš či máš ísť pracovať alebo študovať? Čo tak obe veci naraz.

 

Zmaturoval si a láka Ťa študentský život, chceš byť finančne nezávislý a zároveň si začať budovať svoju kariéru? Máme pre Teba možnosť študovať bakalársky študijný program Manažment externou formou na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. 

Prečo študovať na FRI? 

Fakulta riadenia a informatiky (FRI) UNIZA je etablovanou fakultou uznávanou doma aj v zahraničí. Svedčia o tom nezávislé hodnotenia ako aj záujem študentov, zamestnávateľov a partnerov. Po úspešnom absolvovaní štúdia získaš výhody zodpovedajúce náročnosti štúdia. 

Fakulta riadenia a informatiky ponúka zaujímajú kombináciu štúdia informačných technológií a manažérskych prístupov. Byť inovatívny, kreatívny a zároveň mať odborné znalosti je v dnešnej dobe nevyhnutné. FRI spája súčasný svet biznisu, podnikania a technické znalosti. Pokiaľ aj ty cítiš potrebu získať na vysokej škole viac než titul si na správnom mieste!  

Ak po skončení štúdia budeš hľadať lepšiu pracovnú možnosť, získaš okamžité uplatnenie na trhu práce (98 %, podľa profesia.sk) a adekvátne finančné ohodnotenie za prácu po ukončení štúdia (plat výrazne vyšší ako priemer v SR, t. j. 1593 EUR). Za najväčšiu hodnotu však možno považovať členstvo v prestížnej FRI komunite vysoko žiadanej u zamestnávateľov. 

Výhody externého štúdia

Ušetríš čas 

Počas dennej formy štúdia by si študoval od pondelka do piatka, na serióznejšiu prácu by si nemal čas. Ak by si chodil na víkendové brigády, neostal by Ti žiadny voľný čas. Preto je externé štúdium výhodné v tom, že môžeš mať viac voľného času a zároveň sa kariérne rozvíjať. 

Môžeš stále pracovať aj na TPP 

Vyučovanie prebieha spravidla v piatky a soboty, preto Ti umožní, aby si mohol naďalej pracovať a zároveň si zvyšovať vzdelanie. 

Nadobudneš organizačné schopnosti a naučíš sa väčšej zodpovednosti 

Externá forma štúdia Ťa naučí zodpovednosti, svedomitosti a cieľavedomosti. Hlavne preto, že sa budeš musieť spoľahnúť sám na seba, aby si mohol získať všetky potrebné informácie pre štúdium a tým si usporiadať časový harmonogram, aby bolo možné ideálne skĺbiť prácu aj školu. 

Väčšia flexibilita 

V škole budeš omnoho menej času, ako pri dennej forme, preto bude na Tebe, ako si zorganizuješ čas, ktorý budeš venovať štúdiu. 

Čo môžeš získať štúdiom manažmentu? 

Absolvent bakalárskeho študijného programu manažment nadobudne kľúčové poznatky, zručnosti a kompetencie v oblasti manažérskych disciplín. Dokáže sa úspešne uplatniť ako vedúci zamestnanec (manažér) nižšej aj strednej úrovne riadenia výrobnej i nevýrobnej organizácie. Stane sa kvalifikovaným odborníkom schopným analyzovať existujúce problémy v systémoch riadenia organizácií, pripraveným tvorivo navrhovať ich riešenia, bude vedieť skvalitňovať a optimalizovať procesy v organizácii s cieľom vytvárať nové hodnoty a dosahovať synergie a strategické konkurenčné výhody. Zamestnanci firiem, ktorí sa rozhodnú pre bakalárske externé štúdium, získajú znalosti a zručnosti: 

  • ako lepšie riadiť podnikové procesy a podnik, v ktorom pracujú, 
  • ako lepšie viesť tím ľudí, ktorého je členom alebo lídrom, 
  • ako motivovať seba a kolegov tak, aby zo seba dosiahli maximum a úspech, 
  • ako zdokonaľovať informačné, ekonomické, výrobné a marketingové procesy v podniku, 
  • a ďalšie kľúčové poznatky a kompetencie v oblasti manažérskych disciplín. 

Ďalšie informácie 

Bakalárske externé štúdium je spoplatnené sumou 700 EUR na jeden akademický rok.  

Pre tých, ktorí stále váhajú, sme predĺžili možnosť podať prihlášku do 18. júna 2021. Máš tak poslednú príležitosť naštartovať svoju úspešnú kariéru na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA a stať sa budúcim úspešným manažérom. 

Prihlášku nemusíš posielať poštou. Fakulta riadenia a informatiky UNIZA plne akceptuje podanie prihlášky elektronicky z pohodlia domova. Vzhľadom na pandemickú situáciu nevyžadujeme potvrdenie/pečiatku od strednej školy na prihláške. Uchádzači, ktorí nespĺňajú podmienku prijatia bez prijímacej skúšky, z dôvodu zamedzenia šíreniu ochorenia COVID-19 namiesto prijímacej skúšky budú zoradení podľa aritmetického priemeru z predposledného ročníka štúdia na strednej škole (koncoročné vysvedčenie) a prijímaní na štúdium do naplnenia plánovanej kapacity schválenej Akademickým senátom FRI UNIZA. 

Ako na to? 

1. Prihlášku stačí podať elektronicky bez potvrdenia od strednej školy 

2. Prihlášku stačí podpísať, naskenovať/odfotiť mobilom, vložiť do systému pre podávanie prihlášok a podať do 18.6.2021 

3. V prípade nejasností pozrieť praktický video návod uvedený nižšie, alebo písať/volať na študijný referát +421 917 373 582 

Pripravili sme pre Teba krátky praktický návod ako podať online prihlášku na FRI UNIZA: 

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky na bakalárske štúdium ako aj ďalšie informácie (ubytovanie, uplatnenie absolventov, štipendiá...) nájdeš v tomto dokumente. Budeme radi, ak využiješ aj náš online chat vpravo dole (zelené tlačidlo) a položíš nám otázku k prihláške. 

broken image