Return to site

Záujem dievčat o štúdium informatiky v Žiline stále rastie

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline sa aktívne snaží pritiahnuť šikovné dievčatá stredných škôl študovať IT odbory. Je skvelé vidieť, ako dievčatá postupne zvyšujú svoj podiel na týchto IT odboroch a dokazujú, že v oblasti IT sú doma.

broken image

Od šiestich k dvanástim percentám

V akademickom roku 2012/2013 bol podiel dievčat v bakalárskom študijnom programe Informatika 6,2 %. Za šesť rokov sa tento podiel zdvojnásobil a v akademickom roku 2017/2018 dosiahol úroveň 12,5 %. V prvom ročníku aktuálne študuje 13,22 % dievčat.

broken image

Rastúci trend podielu dievčat v študijnom programe Informatika na FRI UNIZA

Každoročne sa fakulta zapája do podujatia Girl's Day v spolupráci s organizáciou Aj ty v IT, ktorej cieľom je priblížiť IT sektor stredoškoláčkam. Taktiež sa môžu dievčatá prihlásiť na návštevu Fakulty riadenia a informatiky v rámci projektu Spoznaj IT faCOOLty. Dievčatá si následne dohodnú termín so študentmi fakulty a tí im ukážu život na fakulte (prednášky, cvičenia, internáty, menzu, oddychové zóny...). Tento rok sa podujatie Girl's Day uskutoční 26. apríla a sme veľmi radi, že o naše workshopy bol veľký záujem a všetky miesta sme obsadili. Dievčatá sa zúčastňujú aj IT táborov, ktoré fakulta organizuje v priebehu roka.

broken image

Praktické workshopy na podujatí Girl's Day

Zvládnem štúdium informatiky na FRI UNIZA?

Pri rozhovoroch s dievčatami na stredných školách zisťujeme, že medzi ich hlavné obavy patria najmä obava zo zvládnutia náročnosti štúdia, obava zo zapadnutia do väčšinou mužského kolektívu, či obava z neznámeho.

Študentky, ktoré nastúpia na štúdium na Fakulte riadenia a informatiky, vo väčšine prípadov štúdium úspešne ukončia. Teší nás, že zanechanie štúdia u žien zaznamenávame len zriedka. Naopak, stretávame sa u nich s vysokou motiváciou, angažovanosťou v rámci organizácie podujatí na fakulte (napríklad deň otvorených dverí, obľúbené podujatia FRIČKOVICA, FRIples, FRIpunč, FRIfest) a príkladným prístupom k štúdiu.

broken image

Organizačný tím dňa otvorených dverí FRI UNIZA

Práve zvyšujúci podiel dievčat eliminuje aj obavu zo zapadnutia do väčšinou mužského kolektívu. Na druhej strane chalani na FRI radi pomôžu svojim kolegyniam pri štúdiu, i keď niekedy sa stáva, že dievčatá pomáhajú práve chalanom.

Štúdium informatiky umožňuje dievčatám vyniknúť a v budúcnosti vykonávať prácu, ktorou môžu meniť svet. Stačí sa len pozrieť na výsledky našich absolventiek. Na Fakulte riadenia a informatiky študovala napríklad aj Petra Cross – úspešná vývojárka kalifornského Google, ktorá pracuje v USA už v spomínanej spoločnosti Google.

broken image

Petra Cross, foto: Trevor Blackwell (zdroj: http://www.televizetgm.cz/petra-cross/)

Ak Ťa baví oblasť IT, programovanie alebo rada vytváraš nové veci, tak neváhaj a pridaj sa k nám. Prihlášku na bakalárske štúdium si môžeš dať už len do 23. apríla.