• BYŤ FRI JE VÝZVA, ALE AJ ČESŤ

  Fakulta riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite predstavuje zaujímavú kombináciu informačných technológií a manažérskych prístupov. Súčasný svet biznisu a podnikania sa nezaobíde bez technických znalostí a to na fakulte všetci dobre vieme. Byť inovatívny, kreatívny a zároveň mať odborné znalosti je nevyhnutné.

  Pozri si video a nakukni k nám do kuchyne

 • ČO MÔŽEŠ U NÁS ŠTUDOVAŤ

  Vyber si svoj smer a potom ho kombinuj podľa toho čo ťa baví a zaujíma

  Informatika

  Programuj a tvor budúcnosť

  Najvyhľadávanejší absolventi na trhu práce – informatici. Zastarané vnímanie tohto odboru je už dávno za nami. Vieme, že práve informatika tvorí všetky možnosti pre komunikáciu, efektívnejšiu prácu a posúva naše schopnosti vpred. Hľadanie nových riešení, kreatívne myslenie a schopnosť ukázať viac. To a oveľa viac dostaneš na FRI v odbore informatika.

  Manažment

  Nauč sa riadiť ľudí a založ vlastnú firmu

  Riadenie ľudí, no nielen iných, ale aj seba samého. Vedieť predvídať náklady, ale aj situácie na trhu. V správnom čase použiť sendvičový efekt, či ohúriť prezentačnými schopnosťami. Byť schopný pracovať vo všetkých oblastiach podniku a za víkend vytvoriť marketingovú kampaň. Toto všetko dokážu naši študenti už v prvom stupni štúdia. Ak si sa aj ty našiel v tejto oblasti, budFRI a tvor spolu s nami. Teraz môžeš študovať manažment aj externe.

  Počítačové inžinierstvo

  Buď súčasťou kybernetického sveta

  Byť ten, ktorý vie odpovedať na všetky technické otázky, vedieť sa vynájsť a mať chuť hľadať nové riešenia a vylepšenia, to je skrátka študent PI. Každý jeden študent PI je považovaný za frajera, ktorý vždy vie, ako veci fungujú. Už po prvom stupni štúdia počítačového inžinierstva vychádzajú z FRI kvalifikovaní odborníci, ktorých nič len tak nezaskočí. Ak Ti pojmy ako operačný systém, operačný zosilňovač či mikrokontrolér alebo zbernica nie sú cudzie, prípadne sa chceš o nich dozvedieť viac, patríš rozhodne do nášho tímu.

 • TRADIČNÉ TOP EVENTY NA FRIČKE

  Pozri si krátke videa a zabav sa. Nezabudni navštíviť aj náš youtube kanál.

  FRIČKOVICA

  Na otvorení semestra nesmie nikto chýbať.

  FRI ples

  Plesová sezóna sa nezaobíde bez FRI

  FRI punč

  Predvianočný čas treba riadne osláviť

  FRI fest

  Hudba a šport k máju jednoducho patria

 • REFERENCIE

  Čo o nás povedali naši absolventi

   Photo credit: Leonardo Flaiban via Visual hunt / CC BY-ND

  Ján Žiak

  IT projektový manažér

  Volkswagen Slovakia

  Štúdium Informačného manažmentu na FRI je veľmi špecifické. Mne osobne dalo veľa teoretických ale aj praktických poznatkov.
  Až s odstupom času si uvedomujem a zisťujem, že sú pre moju aktuálnu prácu potrebné a vnímam ich ako kľúčové, ktoré ma odlíšili od ostatných uchádzačov o prácu.
  Fakulta mi tiež umožnila cestovať, spoznať množstvo ľudí a vybudovať si užitočné kontakty.

  S určitosťou môžem povedať, že výber študovať na FRI neľutujem kedykoľvek by som sa preňho rozhodol znova.

  Photo credit: Robert Bejil Productions via VisualHunt / CC BY

  Diana Šušlíková

  IT analytk

  Sofec Group

  Štúdium na FRI poskytuje teoretcké, ale i praktické vedomosti z oblasti IT a Informačného manažmentu.

  Mnohé z nich využívam i na svojej súčasnej pozícií. Poznatky v tejto oblasti sa neustále

  rozširujú, z tohto dôvodu je potrebné aj kontinuálne vzdelávanie sa.

  Fakulta mi poskytla základný prehľad v IT, umožnila mi získať základné manažérske zručnosti a naštartovala môj osobnostný rozvoj.

  Účasť na fakultných podujatiach a samotné štúdium je príležitosťou na budovanie kontaktov, ale i profesijných väzieb.

  Photo credit: Robert Bejil Productions via VisualHunt / CC BY

  Roman Brežný

  Špecialista integrovanej logistiky pre Európu
  Embraco Slovakia

  Štúdium na FRI prebieha mimoriadne zaujímavou a praktickou formou vďaka ktorej som mal možnosť posunúť sa vpred nie len po profesionálnej, ale najmä po osobnostnej stránke.

  Okrem iného mi to zabezpečilo prácu v nadnárodnej spoločnosti a rozšírilo obzory.

  Nemôžem samozrejme zabudnúť na cenné priateľstvá, ktoré som na nej získal a skvelé "eventy" ako FRI fest či FRI punč, ktoré som si skvele užil.

 • SPOKOJNOSŤ A UPLATNENIE V ČÍSLACH

  Trošku zo štatistiky podľa portálov Lepsieskoly.eu a profesia.sk

  98 %

  Uplatnenie absolventov FRI

  90 %

  Zhoda odboru vzdelania a povolania

  1267 €

  Priemerný mesačný príjem absolventov

  79 %

  Opakovaná voľba štúdia

 • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMAČKÁCH

  Ako sa k nám dostaneš?

  Dôležité dátumy

  Online deň otvorených dverí - 8.11.2017 a 7.3. 2018 od 16:00 hod. do 21:00 hod.
  Pozri viac na: studuj.fri.uniza.sk a nájdeš tam aj históriu chatu.
   

  Deň otvorených dverí - 16.2.2018 o 10:00 hod.

   

  Bakalárske štúdium       
  Podanie prihlášky 31.03.2018
  Prijímacie konanie 14.06.2018
   

  Inžinierske štúdium

  Podanie prihlášky 31.03.2018

  Prijímacie konanie 07.06.2018

   

  Základnou podmienkou pre prijatie na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

   

  Všetci uchádzači o bakalárske štúdium sa musia v deň prijímacích skúšok dostaviť na miesto určené v pozvánke na prijímacie pohovory. V prípade, že uchádzač spĺňa podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok, tieto výsledky skontroluje komisia v deň prijímacích skúšok. Viac info nájdeš tu.

  Prijatie bez prijímacích skúšok

  • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi matematickej a fyzikálnej olympiády alebo olympiády v informatike v oblastnom (regionálnom/krajskom), v republikovom, resp. vyššom kole.
  • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí sa počas štúdia zúčastnili národného alebo vyššieho kola súťaže CISCO sieťových akadémií (NAG alebo NetRiders) a v súhrnnom hodnotení v kategóriách UNI, PT alebo ekvivalentných sa umiestnili medzi prvými troma súťažiacimi.
  • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí v aktuálnom školskom roku, resp. v predchádzajúcich školských rokoch, absolvovali externú časť maturity z matematiky a dosiahli percentil aspoň 60.
  • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy SCIO všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahli percentil aspoň 60.
  • Absolventi gymnázií a obchodných akadémií(1), ktorých aritmetický priemer známok za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) nepresahuje 1,50, budú prijatí bez prijímacích skúšok na študijný program manažment.
  • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí sa počas štúdia stali držiteľmi oficiálnych priemyselných certifikátov stupňa CCNA alebo vyššie.
  • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi súťaže ZENIT – Programovanie, Web, Mikroelektronika v kategóriách A a B v celoštátnom kole alebo sa umiestnili medzi prvými troma súťažiacimi v krajskom kole.
  • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi súťaže RoboCupJunior a v medzinárodnom alebo celoslovenskom kole sa umiestnili medzi prvými troma súťažiacimi.
  • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí sa počas stredoškolského štúdia zúčastnili celoslovenského kola SOČ v súťažných odboroch 02 - Matematika, fyzika, 11 – Informatika, 12 – Elektrotechnika a hardvér, 15 – Ekonomika a riadenie.
  • Absolventi gymnázií a absolventi stredných odborných škôl s maturitou v študijnom odbore zameranom na informačné technológie alebo elektrotechniku, ktorých aritmetický priemer známok z predmetu Matematika za prvé tri ročníky štúdia(2) nepresahuje 1,90, budú prijatí bez prijímacích skúšok na študijný program počítačové inžinierstvo.

  Poznámky:
  (1) všetky študijné odbory, ktoré obsahujú v názve výraz „gymnázium“ alebo „obchodná akadémia“
  (2) v prípade osemročných gymnázií sa priemer počíta za ročníky 5., 6. a 7.

   

 • ZAUJALO ŤA ŠTÚDIUM?

  Prihlášku si môžeš podať hneď teraz

 • BLOG

  Prečítaj si novinky

  Fakulta riadenia a informatiky (FRI) Žilinskej univerzity v Žiline je etablovanou fakultou uzn...
  Vidíš svoju budúcnosť v informatike, programovaní, počítačových sieťach, hrách, robotike, hardv...
  Výber vhodnej, perspektívnej a zaujímavej fakulty je túžbou každého maturanta. Jedinečnou príle...
  More Posts
  All Posts
  ×