Return to site

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pomáha nemocniciam

Priaznivci 3D tlače z radov študentov, absolventov a zamestnancov vyrábajú na 3D tlačiarňach kompletné ochranné štíty pre zdravotníkov, pretože je ich v súčasnosti nedostatok. Ochranné štíty sú určené pre zdravotníkov, aby boli chránení pri kontakte s pacientmi potenciálne nakazenými koronavírusom COVID-19.

Myšlienka pomôcť v tejto zložitej situácii vznikla spontánne. Viacerí študenti i absolventi FRI UNIZA sa do tohto zaujímavého projektu začali zapájať individuálne, čo vyústilo do vzájomnej koordinácie na úrovni Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Túto študentskú iniciatívu si pod svoje vedenie zobral Ing. Lukáš Čechovič, PhD., z Katedry technickej kybernetiky, ktorý v rámci výučby zabezpečuje predmet 3D tlač. Do študentskej iniciatívy pod jeho vedením sa aktuálne zapojilo viac ako 20 študentov zo študijných programov Informatika, Počítačové inžinierstvo a Informačný manažment.

Náklady na výrobu jedného štítu, bez započítania opotrebenia 3D tlačiarní, ľudských zdrojov, dopravy a čohokoľvek ďalšieho (t.j. len náklady na materiál, ktorý sa musí zakúpiť), predstavujú 5 EUR.

Prvú dodávku kompletných štítov realizovala Fakulta riadenia a informatiky UNIZA vo štvrtok 26. marca a ku dnešnému dňu boli dodané ochranné štíty v celkovom počte 240 ako dar pre Hornooravskú nemocnicu s poliklinikou Trstená, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Žilina, SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb, Vrútky, Ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci Turzovka. Ďalšie ochranné štíty sú pripravené na svoju expedíciu.

Na základe žiadostí, ktoré zdravotnícke zariadenia podali prostredníctvom iniciatívy Kto pomôže Slovensku (https://www.ktopomozeslovensku.sk/), bude najbližšie dni Fakulta riadenia a informatiky UNIZA vyrábať a dodávať ochranné štíty všade tam, kde ich potrebujú.

broken image

Odovzdanie vyrobených ochranných štítov

Foto: Lukáš Čechovič

Vzhľadom na to, že sa nemocnice pripravujú vykonávanie odberov vzoriek pre testovanie osôb vo veľkom počte, žiadostí o dodanie ochranných štítov pribúda. V súčasnosti Fakulta riadenia a informatiky UNIZA eviduje viac ako 1500 žiadostí s prosbou o dodanie týchto štítov. Zamestnanci a študenti fakulty sa ochotne zapojili do tohto náročného boja s koronavírusom a v súčasnosti sú schopní, pri zapojení všetkých fakultných a vlastných tlačiarní, vyrábať 80 ks štítov denne. Za účelom nákupu materiálu na výrobu ochranných štítov a pokrytie všetkých žiadostí o pomoc, sa študenti Fakulty riadenia a informatiky UNIZA, rozhodli vytvoriť prvú fakultnú crowdfundingovú kampaň, s cieľom vyzbierať potrebnú finančnú pomoc.

Od 3. apríla bola úspešne spustená crowdfundingová výzva s názvom Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pomáha nemocniciam. Potenciálni darcovia tak môžu prispieť na stránke: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/7422 .

broken image

Crowdfundingová výzva „Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pomáha nemocniciam“

Zdroj: www.ludialudom.sk

Cieľom Fakulty riadenia a informatiky UNIZA je urýchlené a bezplatné dodanie čo najväčšieho množstva kompletných ochranných štítov pre zdravotníkov. Finančné prostriedky budú využité na nákup náplní do 3D tlačiarní pre tlač niektorých súčastí štítov, nákup čelných skiel štítov, nákup gumičiek na upevnenie štítov a zvyšovanie dennej kapacity tlače. Kompletizácia ochranných štítov a ich distribúcia zdravotníkom bude bezplatná.

"V súčasnej situácii je viac ako potrebné, aby každý pomohol ako vie. Celý priebeh najbližších týždňov bude záležať len na nás, ako vieme byť disciplinovaní a ochotní nezištne pomôcť." dodal doc. Ing. Emil Kršák, PhD., dekan Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.