Return to site

Termín podania prihlášok posúvame do 15. júla

#vsetcibezprijmaciek

Kvôli pandémii COVID-19 rušíme na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA prijímacie skúšky. Do prvého ročníka študijných programov bakalárskeho štúdia budeme do naplnenia plánovacej kapacity prijímať podľa aritmetického priemeru z predposledného ročníka štúdia na strednej škole (koncoročné vysvedčenie). Je to prvýkrát počas 30-ročnej histórie fakulty, čo budú mať všetci uchádzači unikátnu možnosť prihlásiť sa na štúdium k nám bez prijímacej skúšky. Táto možnosť platí len pre tento rok. Uchádzači, ktorí splnili/spĺňajú aspoň jednu podmienku prijatia bez prijímacej skúšky majú 100 %-tne garantované miesto medzi našími budúcoročnými prvákmi.

#prijmemeviac

Na základe veľkého záujmu uchádzačov a vzhľadom na zrušenie písomných prijímacích skúšok sme navýšili počet prijímaných uchádzačov na našich nových študijných programoch Informatika a riadenie, Informačné a sieťové technológie a tiež na náš tradičný študijný program Počítačové inžinierstvo. Nemusíš sa báť, že sa ku nám nedostaneš.

#prihlaskaneskor

Termín podania prihlášky na bakalárske štúdium sme predĺžili do 15. júla 2020. Stále máš čas podať si prihlášku elektronicky z pohodlia domova. Ďalšie informácie nájdeš v našom informačnom letáku.

#nezabudni

  1. Prihlášku stačí poslať elektronicky
  2. Prihlášku nemusíš mať potvrdenú od strednej školy
  3. Prihlášku stačí podpísať, naskenovať (odfotiť mobilom) a vložiť do systému pre podávanie prihlášok
  4. K prihláške pripojiť kópiu vysvedčenia z predmaturitného ročníka (odfotiť mobilom)
  5. Podať prihlášku do 15. júla
  6. V prípade nejasností volať na študijný referát +421 917 373 582

#vybersi

V rámci bakalárskeho štúdia Ti ponúkame päť študijných programov: Informatika, Informatika a riadenie (nový), Informačné a sieťové technológie (nový), ManažmentPočítačové inžinierstvo.

broken image

Pripravili sme pre Teba krátky praktický návod ako podať online prihlášku na FRI UNIZA: