Return to site

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity pomáha zdravotníkom 3D tlačou v projekte Pomôž nemocnici

Aj Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) sa zapojila do projektu Pomôž nemocnici. Priaznivci 3D tlače z radov študentov, absolventov a zamestnancov vyrábajú na 3D tlačiarňach časti ochranných štítov pre zdravotníkov, nakoľko je ich v súčasnosti nedostatok. Ochranné štíty sú určené pre zdravotníkov, aby boli chránení pri styku s pacientami potenciálne nakazenými koronavírusom COVID-19.

broken image

Ochranné štíty vytlačené na 3D tlačiarňach sú distribuované zdravotníkom v rámci projektu Pomôž nemocnici

Foto: https://pomoznemocnici.sk/

Myšlienka pomôcť v tejto zložitej situácii vznikla spontánne. Viacerí študenti i absolventi FRI UNIZA sa do tohto zaujímavého projektu začali zapájať individuálne, čo vyústilo do vzájomnej koordinácie na úrovni Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Túto študentskú iniciatívu si pod svoje vedenie zobral Ing. Lukáš Čechovič, PhD. z Katedry technickej kybernetiky, ktorý v rámci výučby zabezpečuje predmet 3D tlač. Pán Čechovič vybudoval na fakulte špecializované laboratórium a centrum 3D tlače a spolu s jeho študentmi rozvinuli túto myšlienku pomôcť do praktickej realizácie. „Potenciál 3D tlače a domácich 3D tlačiarní je vďaka ľudskej fantázii takmer neobmedzený a tešíme sa, že pomocou tejto dostupnej technológie vieme pomáhať tam, kde je potreba.“ uviedol Ing. Lukáš Čechovič, PhD.

Cesta k aktívnemu zapojeniu bola pomerne jednoduchá. Kontaktovaním zástupcov iniciatívy Pomôž nemocnici bolo zistené, že predpokladaná potreba je až 20 000 kusov. Webová stránka iniciatívy obsahuje presný postup ako pomôcť.

Na svete v súčasnosti prebieha množstvo zaujímavých projektov v tejto oblasti. Tlačia sa masky, ochranné štíty, držiaky na kľučky, aby sa dali otvoriť lakťom. V Taliansku napríklad tlačia časti zariadení pre podporu dýchania, nakoľko sa originálne diely opotrebovali a výrobca ich nevedel dodať. Sme radi, že aj Fakulta riadenia a informatiky UNIZA môže prispieť svojou aktivitou - 3D tlačou čeleniek pre ochranné štíty pre záchranárov cez projekt Pomôž nemocnici.

broken image

3D tlač ochranných štítov v domácich podmienkach

Foto: Lukáš Čechovič

Do iniciatívy sa Fakulta riadenia a informatiky UNIZA zapojila v piatok 20. marca a v rámci testovacej prevádzky bolo vytlačených 26 kusov súčastí ochranných štítov pre zdravotníkov. Pri využití všetkých zariadení fakulty a študentov zapojených do komunity 3D tlače na FRI UNIZA bude možné denne vytlačiť viac ako 60 častí ochranných štítov. Jeden kus čelovej časti ochranného štítu (pri 0,3 mm výške vrstvy) sa vytlačí za 2 hodiny a 40 minút. Koordinátor projektu Pomôž nemocnici navyše model pravidelne upravuje v snahe čo najviac zefektívniť a zrýchliť výrobu.

3D tlačiarne a materiály pre tlač zakúpila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pre výučbu a podporu výskumu. V súčasnosti však našli uplatnenie aj vo forme boja proti pandémii. Na výrobu čeleniek pre ochranné štíty sa používa materiál PET-G, ASA alebo ABS. Cena jedného kilogramu tohto materiálu sa pohybuje od 15 do 25 EUR v závislosti na výrobcovi. Z jedného kilogramu materiálu sa vyrobí cca 18 kusov štítov, pričom koordinátor projektu Pomôž nemocnici za každých 18 kusov štítov zasiela obratom materiál na výrobu ďalších. Tento materiál je kupovaný z verejnej zbierky ľudí ochotných pomôcť.

broken image

Prvá várka vytlačených čeleniek pre ochranné štíty pripravená na odovzdanie

Foto: Lukáš Čechovič

Do fakultnej iniciatívy pod vedením kolegu Lukáša Čechoviča sa doposiaľ dobrovoľne zapojili piati študenti (Andrej Tupý, Juraj Smolka, Daniel Žuffa, Michal Páleš a Jakub Kramár) zo študijných programov Počítačové inžinierstvo a Informatika.

Prvá zásielka je už pripravená na odovzdanie a na ďalšej sa usilovne pracuje. Vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu prebieha tlač v domácom prostredí zamestnancov a študentov, ktorým fakulta zapožičala 3D tlačiarne. Je to aj priestor na praktické odskúšanie získaných vedomostí študentov na predmete 3D tlač. "V súčasnej situácii je viac ako potrebné, aby každý pomohol ako vie. Celý priebeh najbližších týždňov bude záležať len na nás, ako vieme byť disciplinovaní a ochotní nezištne pomôcť." dodal doc. Ing. Emil Kršák, PhD., dekan Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.