Return to site

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA sa stala hlavným organizátorom najväčšej manažérskej hry na svete „Global Management Challenge“ na Slovensku

Global Management Challenge (GMC) je najväčšia tímová súťaž na svete v oblasti simulácie strategického riadenia firiem. Ide o počítačovú simuláciu strategického riadenia firmy, kde ako študenti vysokých škôl, tak manažéri podnikov, v rámci svojich tímov, riadia pridelenú spoločnosť. Súťažné tímy robia rozhodnutia v oblasti marketingu, výroby, ľudských zdrojov, výskumu a vývoja, a financií. Modelové výrobné spoločnosti súťažných tímov takto súťažia na virtuálnych trhoch EÚ a NAFTA s cieľom dosiahnuť čo najvyššie zhodnotenie investície a najlepšie postavenie na trhu. Hlavným dosiahnutým kritériom je dosiahnutý zisk.

Táto manažérska hra sa počas svojej existencie postupne dostala do povedomia v krajinách po celom svete. Každoročne je do tejto súťaže zapojených viac ako 650 000 účastníkov, z viac ako 30 krajín sveta. Hra bola počas svojej existenie niekoľkokrát zlepšovaná. Posledné vylepšenia v hre prichádzajú spoločne s oslavou tohtoročného 40. výročia GMC. Účastníci hry si vďaka nim v tomto roku môžu vyskúšať novú verziu simulátora, ktorý má nové, inovatívne a moderné rozhranie vyhovujúce najnovším trendom a požiadavkám praxe.

broken image

Víťazný tím „FRI Solutions“ minuloročnej edície GMC Slovakia na svetovom finále v Jekaterinburgu

Príprava slovenskej edície tejto súťaže sa začala už na jeseň minulého roka. V tom čase zástupcovia Katedry manažérskych teórií Fakulty riadenia a informatiky UNIZA začali pracovať na získaní finančnej podpory a propagácii tejto súťaže.

Vďaka finančnej podpore generálneho partnera, spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. a hlavného partnera spoločnosti Kros, a.s., je možné organizovať hru GMC na Slovensku a dokonca je vďaka tomu účasť študentských tímov bezplatná. Rovnako tak títo partneri ochotne prisľúbili záštitu vybraných študentských tímov, tzv. patronát. Veríme, že tento patronát môže znamenať pre študentov veľa benefitov - umožní im spoznať spoločnosť (patróna) bližšie, riešiť rozhodnutia v jej priestoroch, zúčastniť sa na akciách, ktoré daná spoločnosť organizuje, alebo aspoň svojho patróna navštíviť na prednáške, či pri prehliadke výrobných priestorov. Patronát je zároveň príležitosťou, ako si vytvoriť vzťah s potenciálnym zamestnávateľom, dokázať mu svoje schopnosti a vedomosti. Súťažné tímy pod patronátom získavajú, vďaka odbornému poradenstvu zamestnancov, cenný kontakt s praxou. I touto cestou by sme preto veľmi radi poďakovali týmto spoločnostiam za poskytnuté finančné dary a predovšetkým za ich prístup a podporu vzdelávania v oblasti manažmentu na Slovensku.

Všetky dostupné informácie o hre a slovenskej edícii GMC 2019/2020 je možné nájsť na webovej stránke a FB profile GMC Slovakia. Rovnako tak bola hra propagovaná na viac ako 40 univerzitách a fakultách po celom Slovensku, formou vyvesenia informačných plagátov, či elektronických príspevkov. S niektorými fakultami bola nadviazaná i užšia spolupráca a hra tu bola prezentovaná formou pozvaných prednášok. Išlo o košickú Podnikovohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakultu techniky Technickej univerzity vo Zvolene, tiež fakulty Žilinskej univerzity v Žiline - konkrétne Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a Fakultu bezpečnostného inžinierstva, . Všetky tieto fakulty sa tak stali akademickými partnermi v rámci tohtoročnej edície GMC Slovakia. Veríme, že v ďalších edíciách budú tieto partnerstvá upevnené a predovšetkým, že budú nadviazané nové partnerstvá.

Vďaka všetkým vyššie uvedeným propagačným aktivitám zástupcov FRI UNIZA sa tak podarilo dostať súťaž GMC do povedomia študentov a firiem na Slovensku. Do tohtoročnej edície súťaže GMC sa prihlásilo viac ako 50 tímov. Sme radi, že tohtoročná edícia bude z hľadiska počtu zapojených tímov najväčšia. Podľa podmienok súťaže bolo nakoniec riadne zaregistrovaných 45 tímov, v rámci ktorých súťažia nielen študenti (UNIZA, EUBA, STUBA, PEVŠ...), ale aj zástupcovia z podnikovej praxe.

Veľmi nás teší, že 30 tímov sa prihlásilo zo Žilinskej univerzity. Veríme, že tieto tímy nadviažu na úspech našich študentov, ktorí sa v minulom roku stali majstrami Slovenskej republiky a súčasne postúpili do posledného kola na svetové finále v Jekaterinburgu a umiestnili sa v ňom na výbornom 8. mieste.

broken image

Slávnostné otvorenie súťaže GMC Slovakia doc. Emilom Kršákom, dekanom FRI UNIZA.

Pre partnerov súťaže, ale predovšetkým pre samotných hráčov, usporiadala FRI UNIZA slávnostné otvorenie súťaže Global Management Challenge Slovakia, ktoré sa uskutočnilo 2. marca v priestoroch FRI UNIZA. Hráči sa na ňom dozvedeli podrobnejšie informácie o hre, samotnom priebehu, novinkách a o všetkom, čo ich v najbližších týždňoch v rámci hry čaká. Svojim vystúpením podporili túto hru: dekan FRI UNIZA doc. Ing. Emil Kršák, PhD., CEO spoločnosti SDG v Portugalsku, ktorá poskytuje licenciu pre túto hru, pán João Matoso Henriques, vedúci Katedry manažérskych teórií (KMNT) doc. Ing. Milan Kubina, PhD., zástupca generálneho partnera spoločnosti ZSE, a.s. pán Juraj Hudcovský a zástupca hlavného partnera spoločnosti KROS, a.s. pán Vlastimil Kocián. Celú akciu moderovala Ing. Lucie Lendelová, Ph.D., MBA, odborná asistentka KMNT, majsterka sveta súťaže GMC z roku 2016.

broken image

Príhovor pána João Matos Henriques, CEO spoločnosti SDG (Portugalsko) prostredníctvom telemostu

Od 2. marca začali súťažiť jednotlivé tímy v rámci prvého on-line kola. Tímy si najskôr museli naštudovať doterajšiu históriu spoločnosti, ktorá im bola zverená, zvoliť stratégiu a vypracovať si rozhodnutia o chode tejto spoločnosti v nasledujúcich obdobiach. Tieto rozhodnutia sa realizujú na týždennej báze. Po piatich týždňoch, tak budeme poznať tímy, ktoré dokázali s úspechom riadiť svoje spoločnosti a dosiahnuť vynikajúce výsledky v rámci skupín, do ktorých boli rozdelení. Do druhého on-line kola postúpi 24 tímov z pôvodných 45 tímov a opäť si zmerajú svoje sily. Druhé on-line kolo bude prebiehať v apríli. Po skončení tohto kola bude vybraných najlepších 8 tímov, ktoré postúpia do národného finále, ktoré sa uskutoční na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA, vrátane slávnostného vyhlásenia víťaza súťaže. Na tímy čakajú zaujímavé a hodnotné ceny. Na víťazný tím čaká titul majstra Slovenskej republiky a bezplatná účasť na medzinárodnom finále v Lisabone. Všetkým tímom držíme palce a prajeme im pevné zdravie, veľa šťastia a vytrvalosti.