Return to site

Nové akreditované študijné programy na FRI UNIZA

K súčasnej ponuke atraktívnych študijných programov pridáva Fakulta riadenia a informatiky UNIZA dva nové akreditované študijné programy: Informatika a riadenie (Bc.) Biomedicínska informatika (Ing.).

Bakalársky študijný program Informatika a riadenie sa zaoberá podnikovou informatikou, ktorá v sebe zahŕňa implementáciu projektov informačných systémov v podniku, tvorbu webových a mobilných aplikácií, či schopnosť pracovať pri riešení informatických problémov v podnikoch. Absolvent študijného programu získa vedomosti predovšetkým z oblasti informatiky, ale v potrebnej miere aj z oblasti riadenia podnikov s využitím moderných informačných technológií.

Inžiniersky študijný program Biomedicínska informatika sa zaoberá informatikou a jej aplikáciou v medicíne a v biomedicíne, ktorá v sebe zahŕňa analýzu dát a medicínskych údajov, tvorbu medicínskych informačných systémov a vývoj softvéru pre spracovanie medicínskych a biomedicínskych dát. Absolvent študijného programu získa vedomosti z oblasti informatiky potrebné pre tvorbu komplexných informačných systémov a prehľad o typických problémoch z oblasti vývoja softvéru pre medicínsku prax, ktorý sa používa v zdravotníctve alebo biomedicínskych laboratóriách. Výučba bude zabezpečovaná v spolupráci s domácimi i zahraničnými odborníkmi (USA).

Pre všetkých záujemcov o štúdium na FRI dávame do pozornosti druhé kolo prijímacieho konania s možnosťou zaslania elektronickej prihlášky do 18. augusta. V prípade otázok neváhajte využiť náš online chat Otázka k prihláške, ktorý nájdete v pravom dolnom rohu (zelené tlačidlo) na fakultnej stránke www.fri.uniza.sk.

broken image