Return to site

Študenti Žilinskej univerzity uspeli na svetovom finále manažérskej hry Global Management Challenge v Jekaterinburgu

Od 4. do 6. júla 2019 sa zúčastnil študentský tím Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) s názvom FRI Solutions svetového finále manažérskej hry Global Management Challenge v Jekaterinburgu (Rusko), ktorého sa zúčastňujú finalisti národných kôl z viac ako 30 krajín sveta.

broken image

Foto: Pavel Kirbyatev

Ide o najväčšiu manažérsku súťaž na svete zameranú na simuláciu stratégie riadenia podniku. Jednotlivé tímy zložené zo študentov univerzít alebo manažérov podnikov riadia virtuálny podnik a súťažia s ďalšími tímami, resp. podnikmi na jednotlivých trhoch a vytvárajú tak konkurenčné prostredie. Rozhodujú o základných stratégiách svojho podniku v personálnej, výrobnej, marketingovej a obchodnej oblasti.

Na otváracom ceremoniáli si študenti FRI UNIZA (Karin Beláková, Patrik Maruňák, Bruno Grinč), študijného programu manažment, vyžrebovali žltú semifinálovú skupinu a ich súpermi boli tímy z Grécka, Kazachstanu, Macaa a Estónska. Semifinále úspešne zvládli. Bol to napínavý boj do posledného rozhodnutia. Postúpili tak do absolútneho finále spolu s tímami z Číny, Portugalska, Macaa, Ruska, Poľska, Hongkongu a Pobrežia Slonoviny.

broken image

Foto: FRI UNIZA

Očakávania o veľmi náročnom svetovom finále sa potvrdili. Po každom rozhodnutí sa dynamicky menilo poradie finalistov, až po poslednom rozhodnutí zakotvili študenti Fakulty riadenia a informatiky UNIZA na krásnom ôsmom mieste. Nazbierali, tak cenné skúsenosti a veríme, že budúci rok sa umiestnia ešte vyššie.

Na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA si študenti môžu túto manažérsku hru nielen online zahrať, ale aj zdokonaliť svoje manažérske zručnosti na predmete Manažérske hry a simulácie pod vedením majsterky sveta v tejto súťaže za rok 2018 (Ing. Lucie Lendelovej, Ph.D., MBA). Výučba manažmentu na FRI UNIZA je orientovaná najmä na praktické znalosti a schopnosti, ktoré študenti získajú prácou na projektoch a konkrétnych zadaniach z praxe od partnerských spoločností.

broken image

Foto: Pavel Kirbyatev

Ďakujeme tímu FRI Solutions za vynikajúcu reprezentáciu našej fakulty, Žilinskej univerzity a Slovenskej republiky. Všetkým záujemcom o štúdium manažmentu, ale aj IT na Fakulte riadenia a informatiky dávame do pozornosti možnosť podania elektronickej prihlášky do 31. marca.

broken image

Foto: Pavel Kirbyatev

Fakulta ponúka atraktívne bakalárske (manažment, informatika, počítačové inžinierstvo) a inžinierske študijné programy (informačný manažment, informačné systémy, inteligentné informačné systémy, aplikované sieťové inžinierstvo, počítačové inžinierstvo).

Ďalšie informácie o FRI UNIZA:

Web: www.fri.uniza.sk, FB: @FRIuniza, Instagram: @budfri.sk, Youtube: budfri.sk