Return to site

Staň sa súčasťou špičkového výskumu v aplikovanej informatike na FRI UNIZA

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) oslavuje v tomto roku 30. výročie svojho založenia. Fakulta píše svoj úspešný príbeh od roku 1990, pričom od svojho založenia sa vo výučbe, ale i vo vede a výskume, venuje trom hlavným smerom, a to informatike, manažmentu a počítačovému inžinierstvu.   

V oblasti vedy a výskumu na fakulte pôsobí viacero renomovaných výskumných skupín, ktoré sa venujú výskumu v oblastiach ako sú umelá inteligencia, strojové učenie, počítačové videnie, počítačové modelovanie a simulácia dopravných systémov a biomedicínskych procesov, optimalizácia logistických a záchranných systémov, kybernetická bezpečnosť, datamining a získavanie dát, spoľahlivosť informačných systémov, senzorické siete a robotika.

V týchto dňoch máš výnimočnú ponuku, prihlásiť sa na doktorandské štúdium. Ako študent doktorandského štúdia budeš mať možnosť stať sa súčasťou týchto výskumných skupín a podieľať sa na špičkovom výskume v týchto oblastiach.

Viacero našich výskumných skupín je rešpektovaných v zahraničí a spolupracuje na svojom výskume aj so zahraničnými výskumníkmi. Výskumná skupina cell-in-fluid pod vedením prof. Ivana Cimráka sa venuje oblasti biomedicínskeho modelovania a simuláciám, modeluje a skúma fyzikálne vlastnosti buniek v kvapaline pomocou strojového učenia a počítačového videnia a pomocou simulácií mikrofluidických zariadení vytvára modely na detekciu nádorových buniek v krvi. Prof. Cimrák za svoj výskum získal v roku 2012 ocenenie Inovatívny čin roka a jeho výskumná skupina spolupracuje s viacerými zahraničnými partnermi, ako sú napríklad Danube University Krems (Rakúsko) a ďalšie.

broken image

Simulácia toku buniek v kvapaline a simulácia mikrofluidických zariadení. Zdroj: FRI UNIZA

Výskumná skupina prof. Martina Klima sa venuje výskumu v oblasti umelej inteligencie, počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí. Vytvárajú metódy a algoritmy na lepšie pochopenie rozhodovania a správania sa neurónových sietí a testujú navrhnuté algoritmy v rôznych aplikáciách, ako sú napríklad rozpoznávanie dopravných značiek a jazdných pruhov z videozáznamu z idúceho auta, prípadne rozpoznávanie vozidiel, evidenčných značiek, prípadne typu vozidla zo záznamu kamery.

broken image

Ukážka z nástrojov na rozpoznávanie dopravných značiek a šírky jazdného pruhu z videa. Zdroj: FRI UNIZA

Ďalšou výskumnou skupinou, ktorá sa zaoberá výskumom v oblasti spracovania veľkých dát, bioinformatiky a teórie spoľahlivosti, je tím, ktorý vedie prof. Elena Zaitseva. Táto výskumná skupina sa venuje najmä výskumu získavania znalostí z biomedicínskych dát, matematickým modelom viachodnotovej logiky a ich použitiu v rôznych biomedicínskych aplikáciách. Členovia tejto výskumnej skupiny boli súčasťou medzinárodného projektu RASimAs, kde v rámci konzorcia 14 výskumných a priemyselných partnerov z 11 európskych krajín vytvárali platformu a simulátor založený na virtuálnej realite, ktorý by uľahčil tréning lekárov v oblasti lokálnej anestézie a operácií.

broken image

Výsledok projektu RASimAs – simulátor lokálnej anestézie. Zdroj: FRI UNIZA

Prečo doktorandské štúdium?

Staň sa špičkovým odborníkom v oblasti, ktorá Ťa baví

Na FRI máme špičkové tímy výskumníkov, ktoré Ti pomôžu získať skúsenosti a rozvíjať sa v oblasti, ktorá Ťa baví. Môžeš realizovať svoje myšlienky a nápady a spolu s projektovými tímami rozvíjať svetové veci.

Cestuj a spoznávaj svet

Výsledky, ktoré dosiahneš, môžeš prezentovať na významných konferenciách doma aj v zahraničí. Počas doktorandského štúdia máš možnosť zúčastniť sa študijných a výskumných pobytov a stáží na partnerských univerzitách a vo výskumných centrách.

Získaj cenné kontakty

Na konferenciách a počas výskumných pobytov spoznáš elitných výskumníkov, ktorí sa venujú podobným výskumným témam. Môžeš s nimi diskutovať o svojom výskume, získať spätnú väzbu na svoje výsledky a nápady, ktoré môžu posunúť tvoj výskum dopredu.

Neboj sa učiť

Súčasťou doktorandského štúdia je aj výučba. Nemusíš sa jej báť, kolegovia z fakulty Ti radi pomôžu s prípravou a tipmi, ako študentov zaujať a dobre učiť. Získaš skúsenosti s prácou s ľuďmi, ktoré sú neoceniteľné. Okrem klasickej výučby môžeš viesť aj bakalárske práce alebo inžinierske projekty.

Záujemci o doktorandské štúdium si môžu podať elektronickú prihlášku v predĺženom termíne do 22. júna 2020. Prihlášku je možné podať na atraktívne doktorandské študijné programy:

•       aplikovaná informatika,

•       inteligentné informačné systémy,

•       manažment.

Viac informácií o možnostiach doktorandského štúdia na FRI UNIZA a jeho výhodách nájdete na stránke https://www.fri.uniza.sk/stranka/prijimacie-konanie.

Ďalšie informácie o FRI UNIZA:

Web: www.fri.uniza.sk, FB: @FRIunizaInstagram: @budfri.skYoutube: budfri.sk